700 kilometrů, 60 dní, 40 000 korun. To je jen pár čísel, která si před sebe jako osobní výzvu postavila Jana Kotrlová alias Chechty. Pochodem napříč republikou chce podpořit ohrožené děti v naší péči.

„Je mnoho dětí, které domov nemají a já si vážím těch, kteří jim ho pomáhají získat zase nazpátek. Organizace SOS dětské vesničky se snaží tyto domovy dětem alespoň částečně nahradit v případech, kdy se rodina dostane do krizových situací. Přímo SOS Sluníčko tu je pro nejnáročnější chvíle a všichni víme, jak se nám po dobrém spánku lépe dívá na problémy, které před námi jsou. Svým pochodem bych chtěla přesvědčit lidi kolem sebe, aby mně pomohli umožnit dětem lehčí spánek v náročných okamžicích života. Vždyť postýlka je symbolem domova a bezpečí.“

Podpořte dárcovskou výzvu Chechty na cestě domů pro SOS Sluníčko.

Chechty na cestě domů pro karlovarské SOS Sluníčko

Krizové centrum SOS Sluníčko I a II v Karlových Varech nabízí akutní pomoc a dočasné útočiště dětem, které potřebují okamžitou péči. Nenahrazuje tedy náhradní rodinnou péči ani nepředstavuje alternativu péče ústavní. Zatímco se o děti po čtyřiadvacet hodin denně postarají tety, sociální pracovníci spolupracují s dalšími odborníky a s původní rodinou na odstranění potíží, které vedly k odchodu nebo odebrání dítěte z rodiny. Pokud není již možné rodinné poměry stabilizovat, hledá se pro dítě náhradní péče, opět ale ideálně v rodině, ne v ústavu.

Zjistěte více informací o projektu Postýlky pro Sluníčka.