SOS dětské vesničky ve spolupráci s Attachmentovým centrem ATTA nabízejí zcela unikátní možnost účastnit se výcviku DDP level I  (více na https://ddpnetwork.org/professionals/training/)  vedeného samotným zakladatelem této metody Dr. Danielem Hughesem. Cílem této terapie je znovuobnovení schopnosti dítěte vstupovat do blízkých a bezpečných vztahů, tj. léčení poruch attachmentu.

Výcvik bude probíhat v Praze ve dnech 11. – 14. 11. 2020. Výcvik je otevřen všem zájemcům z řad odborníků v oblasti NRP, stejně tak i adoptivním rodičům či pěstounům.

Počet účastníků:  KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA – PŘIJÍMAJÍ SE NÁHRADNÍCI
Cena: 15 000 Kč
Každý z účastníků obdrží mezinárodní certifikát o účasti.

Přihláška ke stažení: ZDE

Vyplněnou přihlášku posílejte na adresu: Nikola.svimberska@sos-vesnicky.cz, nejpozději do 31. 5. 2020.

Komu je DDP určena?

Tato terapie je určena dětem, které byly opuštěny svými biologickými rodiči, které musely ve svém raném dětství čelit zanedbávání, týrání nebo zneužívání a u nichž se rozvinuly poruchy chování, které jim každodenně komplikují život v jejich nových rodinách. Tyto děti nerozumí sami sobě ani světu okolo, cítí se být špatné a věří tomu, že si kruté zacházení ze strany svých biologických rodičů zasloužily. Nedůvěřují lidem a přičítají jim nepřátelské úmysly, spoléhají se jen samy na sebe a nestojí o pomoc ostatních. Snaží se mít věci pod kontrolou a s lidmi okolo sebe manipulují, mají problémy respektovat autoritu dospělých a přijímat limity. Neumí regulovat své emoce a podléhají výbuchům vzteku nebo zoufalství, necítí se být mezi lidmi v bezpečí a nestojí o to navazovat s nimi blízké vztahy.

Mají k tomu dobrý důvod. V prvních měsících a letech života jim jejich nejbližší, kteří je měli milovat a chránit, ubližovali. Tyto děti musely rozvinout řadu obran, obléci si pevné brnění, aby přežily uprostřed bitvy, která zuřila všude okolo nich. A i když už tato bitva dávno skončila, své brnění stále neodkládají; nevěří tomu, že jsou v bezpečí.

Ukazuje se, že běžné výchovné postupy u těchto dětí selhávají. Tyto děti potřebují něco navíc.  Potřebují uvěřit tomu, že už je po bitvě a ony mohou odložit své obrany, aniž by riskovaly svůj život.

Co je DPP?

Daniel Hughes o DDP řekl:

Zhruba před 30 lety, na počátku osmdesátých let minulého století, jsem byl ve své praxi konfrontován se skutečností, že existuje skupina dětí, kterým neumím pomoci změnit jejich životy k lepšímu; byly to děti, které prošly zanedbáváním, týráním nebo zneužíváním a byly opuštěny svými biologickými rodiči. Snažil jsem se pomáhat jejich novým rodinám s výchovou, ale moje práce se mi nedařila a já se rozhodl zjistit, proč je tomu tak.

V té době jsem pro sebe znovu objevil Teorii attachmentu a uvědomil si, že tyto děti neumí navázat se svými pěstouny a adoptivními rodiči bezpečné citové pouto. Přitom Teorie attachmentu zdůrazňuje, jak zásadní pro celý další vývoj dítěte je umět hledat u svých rodičů pomoc a útěchu ve chvílích ohrožení. Děti, se kterými jsem se setkával, to neuměly.

Ke konci osmdesátých let jsem porozuměl tomu, jak těžce naruší celkový vývoj dítěte fakt, že mu jeho nejbližší lidé ublížili. Propojil jsem teorii s praxí a začal rozvíjet model DDP.“

Principy Dyadické vývojové psychoterapie

Terapeut nabízí dítěti vztah, zájem a bezvýhradné přijetí, pomáhá mu vyrovnat se s jeho minulostí, aby mohlo žít v přítomnosti a plánovat svou budoucnost.

DDP je rodinnou terapií. Pěstouni a adoptivní rodiče se stávají nedílnou součástí terapeutické práce, společně s terapeutem pomáhají dítěti, aby se cítilo být v bezpečí a znovu začalo věřit lidem okolo sebe, aby porozumělo samo sobě i světu okolo, aby se začalo vnímat jako dobré a láskyhodné a bylo tak schopné přijmout to nejcennější, co mu nabízejí – blízký a bezpečný vztah. Pro jejich přístup zavádí Daniel Hughes, zakladatel DDP, pojem terapeutického rodičovství.