Obrázky na výstavu nakreslily děti nejen z medlánecké vesničky, ale také jejich spolužáci ze ZŠ Hudcova v Brně, kamarádi z SOS vesničky ve Chvalčově na Kroměřížsku a děti ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko v Karlových Varech. Z dvouset padesáti vystavených obrázků si jich hosté odnesli sto čytřicet sedm, tedy více než polovinu. Výtěžek z prodeje ve výši 103.400 Kč využije SOS Sdružení SOS dětských vesniček na rozvoj nových programů v oblasti preventivní péče o rodiny ohrožené odebráním dítěte.

Programem výstavy, která proběhla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje pana Michala Haška, provedla herečka Anna Polívková. Podporu Sdružení SOS dětských vesniček vyjádřila paní PhDr. Jarmila Bisomová, vedoucí Oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky Jihomoravského kraje.

Pan Michael Šperl, vedoucí oblasti mediální marketing a tiskový mluvčí společnosti Kaufland, která je od roku 2014 generálním partnerem Sdružení SOS dětských vesniček, poté slavnostně předal do rukou Radany Koppové, manažerky fundraisingu Sdružení SOS dětských vesniček, šek na 3.600.000 Kč. Tuto částku věnuje společnost Kaufland na rozvoj preventivních programů pro rodiny ohrožené odebráním dětí ve Zlínském a Jihomoravském kraji a na opravu Domu na půl cesty SOS Kormidlo v Brně.