Chvalčov, 14.září 2013. Před 40 lety byla otevřena druhá nejstarší SOS dětská vesnička ve Chvalčově (první SOS vesnička byla otevřena v roce 1970 v Karlových Varech – Doubí). Tehdy byla postavena z finančních prostředků od veřejnosti a za přispění práce dobrovolníků. V průběhu 40 let prožilo v chvalčovské vesničce dětství 222 dětí v pěstounských rodinách.

„Za 40 let bylo vynaloženo asi 360 000 hodin pomoci, lásky, úcty a bezpečí s vírou, že každé dítě patří do rodinného prostředí,“ dodává Petr Lužný, ředitel Sdružení. Péči a rodinné zázemí za tu dobu poskytlo na 36 maminek pěstounek a 6 pěstounských párů (tehdejší model pěstounské péče byl většinou tvořen SOS maminkou pěstounkou). Vesnička vždy respektovala sourozenecké vazby, a tak byly sourozenecké skupiny umísťovány vždy do jedné rodiny.

Nové programy a služby

V letošním roce začaly SOS dětské vesničky poskytovat i nové služby a programy. „Nyní budeme poskytovat soubor různých služeb všem, kteří je potřebují,“ říká Petr Lužný. Na Přerovsku se jedná o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které se ocitly v nelehké životní situaci a kde hrozí odebrání dítěte z rodiny. Služba má název KOMPAS. V Karlových Varech jsme začátkem června otevřeli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – SOS Sluníčko. Dále se orientujeme i na podporu pěstounských rodin mimo vesničku. Dětem z těchto rodin umožňujeme vstoupit do programů komunity mládeže a polozávislého bydlení. Od začátku letošního roku počet dětí v našich službách vzrostl o 50%.

Společenská odpovědnost

Pro dlouhodobou udržitelnost našich programů a projektů je nutné finanční zajištění. Proto hledáme nové dlouhodobé partnery nejen z řad veřejnosti, ale i z řad firem. Dnešek je dobrým příkladem, jak „Společná cesta“ se společensky odpovědnými firmami, jako je například Samsung, Kaufland, Dr. Oetker a Chevrolet funguje.  Středním a menším firmám chceme nabídnout možnost podpořit naše aktivity formou tzv. SOS Klubu. Více informací najdete na www.sos-vesnicky.cz.