Jedno z deseti dětí, což je 220 milionů dětí na celém světě, vyrůstá bez láskyplné rodičovské péče nebo podpory jejich dětských potřeb. To představuje vážné ohrožení pro jejich emocionální, fyzický a mentální vývoj, a tudíž i pro jejich budoucnost.

LÁSKYPLNÁ PÉČE O DÍTĚ ZNAMENÁ:

  • Milující a stabilní péče přinejmenším jednoho dospělého;
  • Domov, zaručující dítěti fyzické a emoční bezpečí a pohodu
  • Přiměřená výživa, zdravotní péče, vzdělání a další základní dětské potřeby.

Stačí, když chybí jedna z těchto tří věcí”, říká Jindra Šalátová, národní ředitelka SOS dětských vesniček v Českém republice, “a může to znamenat vážné následky pro fyzický, emoční a mentální vývoj dítěte. Tato zátěž je pak jako batoh, který musí nést po zbytek života. Čím vážnější je situace, tím těžší je batoh. Každá matka a otec ví, že výchova dítěte je velkou výzvou. Pro rodiče, kteří zápasí s bídou, depresí, nemocí nebo domácím násilím, může být velice obtížné dát dítěti to, co ke svému vývoji potřebuje.

JAK VZNIKL SPOT

Děti na videu byly vybrány castingovou agenturou v Belgii, ale nejsou to herci. Jsou to děti rodičů různých národností žijící v Belgii. Žádné z dětí, ani jejich rodiče, nevěděli, na co se jich budeme ptát. Takto jsme mohli získat opravdu autentické odpovědi na otázku, „jak víš, že tvým rodičům na tobě opravdu záleží?“ Každé z dětí před natáčením absolvovalo 20-minutový rozhovor pod dohledem psychologa Joris Bruyninckxa. Tato konverzace byla strukturována kolem otázky „jak víte, že rodičům na vás záleží?“

Ani poslední dítě není hercem a dostalo stejnou otázku, ale neumělo odpovědět. Otázka byla takto položena úmyslně k získání upřímné odpovědi. Vybrala ji ta samá castingová agentura. Chceme takto upozornit na problém dětí žijících bez rodičovské péče.