Závěť pomáhá - SOS dětské vesničky

Závěť pomáhá

Odkaz v závěti je přirozené pokračování podpory dobré věci. Jeho prostřednictvím můžete odkázat svůj majetek či prostředky neziskové organizaci, jejíž činnosti si vážíte nebo kterou dlouhodobě podporujete.

Proč sepsat závěť?

Pokud nemáte přirozené dědice ze zákona, připadne celý váš majetek bez platné závěti státu. Sepsáním závěti navíc ulehčíte rozhodování svým blízkým a každému darujete přesně to, co si přejete, aby po vás zdědil. Zároveň můžete část svého majetku věnovat na dobrou věc.

Proč odkaz v závěti pro SOS dětské vesničky?

Váš dar pomůže týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, dětem vyrůstajícím v rodinách v obtížné sociální či materiální situaci, kde hrozí jejich odebrání, ale i dětem, které již našly zázemí a láskyplný domov u svých pěstounských rodičů. Těm všem můžeme díky vám pomoci vykouzlit úsměv na tváři a prožít šťastné dětství.

Jak závěť sepsat?

Závěť je nejlepší sepsat u notáře ve formě notářského zápisu. Tak je zaručeno splnění zákonných podmínek, a tedy i její platnost. Jednou sepsanou závěť není problém kdykoliv změnit, případně i zcela zrušit. Více se dozvíte zde >>

Máte nějaké otázky?

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností jsme tady pro vás. Rádi vám poskytneme všechny potřebné informace a poradíme jak postupovat.

Kontaktujte nás

Budeme velice rádi, pokud se rozhodnete pomáhat tímto způsobem. Dejte nám prosím o svém rozhodnutí vědět již nyní a dovolte nám, abychom vám poděkovali:

Jana Válková
Tel: 724 527 372
Email:
jana.valkova@sos-vesnicky.cz

na začátek