Ochrana osobních údajů - SOS dětské vesničky

Ochrana osobních údajů u SOS dětských vesniček

V našich kampaních na podporu SOS dětských vesniček usilujeme o získání dárců, bez nichž bychom nemohli dále udržovat a rozvíjet činnost SOS dětských vesniček. Příjmy od individuálních dárců jsou zásadní složkou našeho rozpočtu a proto je pro nás důležitá každá podpora naší činnosti.

V kampaních oslovujeme i nové potenciální dárce z řad široké veřejnosti. Nové kontakty nám zajišťuje v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů firma Bisnode ČR, a.s.. z veřejně dostupných zdrojů: telefonní seznamy, katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík, registry svobodných povolání, obchodní rejstřík apod. Jméno a adresa jsou jediné údaje, které tyto nové kontakty obsahují. Nezískáváme žádná další osobní data, jako jsou datum narození, rodné číslo apod.

na začátek