Pravidelné dárcovství - SOS dětské vesničky

Staňte se pravidelným dárcem SOS dětských vesniček 

Foto © SOS dětské vesničky

Vaše pravidelná měsíční podpora je extrémně důležitá, protože pomáhá zajistit plynulou pomoc ohroženým dětem a dětem v krizové situaci.

Pravidelné dárcovství je nejefektivnější způsob podpory, protože:

  • pomáhá stabilizovat naše příjmy a tedy i naši pomoc – dary získáváme postupně a po menších částkách, zato ale pravidelně a v průběhu celého roku, tedy i v době, kdy většina spontánních dárců nepřispívá. To posiluje naši finanční stabilitu a pomáhá nám lépe plánovat a rozvíjet naše programy.
  • výrazně šetří naše náklady na komunikaci s dárci – s pravidelnými dárci můžeme komunikovat efektivněji a tedy i levněji než s dárci občasnými. I nadále je samozřejmě informujeme o tom, jak s jejich dary nakládáme, ale už je nemusíme o každý jednotlivý dar písemně žádat. Tím šetříme na poštovném a tisku složenek.
  • vám umožňuje každý den měnit přítomnost i budoucnost ohrožených dětí k lepšímu.

Přihlaste se prosím mezi naše pravidelné dárce. Klikněte na odkaz na formulář a po jeho vyplnění Vám obratem zašleme údaje o bankovním spojení a další instrukce pro nastavení trvalého příkazu, včetně Vašeho variabilního symbolu:


Chci přispívat pravidelně >>

 

Co od nás můžete očekávat?

   • uvítací informační balíček o organizaci a našich programech, které s Vaší pomocí financujeme (poštou)
   • 4krát ročně dárcovský časopis Vesnička (poštou či emailem podle Vašeho přání)
   • každý rok na konci ledna souhrnné výroční potvrzení o Vašich darech pro daňové účely (poštou či emailem podle Vašeho přání)
   • každoročně naši Výroční zprávu informující o využití darovaných prostředků (poštou či emailem podle Vašeho přání)

   Jak díky Vám pomáháme?

  • Foto © SOS dětské vesničkyKrizová pomoc dětem v nouzi: V České republice žijí tisíce dětí, které jsou týrané, zneužívané či zanedbávané; dětí bez střechy nad hlavou; dětí, které náhle o svou rodinu přišly – prostě dětí, které potřebují okamžitou pomoc a místo, kam se mohou na nezbytně nutnou dobu uchýlit. Pro tyto děti v krizové situaci provozujeme několik zařízení okamžité pomoci SOS Sluníčko, kde v rodinném prostředí a v péči zkušených tet mohou v bezpečí žít až 6 měsíců, než se pro ně najde dlouhodobé řešení či se jejich rodinnou situaci podaří napravit.
  • Foto © SOS dětské vesničkyPrevence: Desetitisíce dětí žijí v rodinách v obtížné sociální či materiální situaci, kterým hrozí, že jim děti budou muset být odebrány. V programech SOS Kompas pracujeme s ohroženými rodinami tak, aby se jejich situace stabilizovala a zlepšily se podmínky, v nichž děti žijí. Rodičům pomáháme překonat obtížnou bytovou situaci, nezaměstnanost, závislosti či neschopnost pečovat náležitě o své děti. Dětem pomáháme se školní docházkou, učením, upevňováním motorických, psychických či sociálních dovedností. V nízkoprahovém zařízení SOS Kajuta dětem pomáháme smysluplně trávit volný čas a rozvíjet jejich zájmy a záliby.
  • PFoto © SOS dětské vesničkyodpora pěstounské péče: Každé dítě má právo na láskyplný domov a rodinu. Proto už 45 let podporujeme v našich SOS dětských vesničkách i mimo ně pěstounskou péči o děti, které ve své původní rodině vyrůstat nemohou a žádný jiný domov již nemají. Podpoře pěstounské péče a dětí z pěstounských rodin či dětských domovů se věnujeme v našich programech SOS Přístav, SOS Kormidlo a SOS Kotva.

  na začátek