Podpořte naši činnost a darujte dětem - SOS dětské vesničky

tpa-picture-40941_web

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCOVSTVÍ

Každé dítě má právo vyrůstat v milující rodině, bez strachu a v bezpečí. V České republice jsou přitom desetitisíce týraných, zneužívaných či zanedbávaných dětí.

Podpořte nás v našem úsilí pomáhat dětem prožít kus šťastného dětství.

Existuje několik způsobů, jak můžete pomoci

Pravidelná měsíční pomoc je extrémně důležitá a pomáhá zajistit plynulou pomoc ohroženým dětem a dětem v krizové situaci.

Libovolnou částku můžete zaslat na sbírkové konto 211 757 409 / 0300.

[Existující a adresně oslovení dárci přispívají také na konto 120 777 711 / 0300.]

Darujte snadno a rychle zde 

Velmi si vážíme zájmu a podpory našich individuálních dárců, bez nichž bychom nemohli dále udržovat a rozvíjet naši činnost, která je ze 75 % financována z příspěvků soukromých dárců. Soukromí dárci jsou zárukou naší finanční stability a schopnosti poskytovat nepřerušovanou pomoc dětem, které ji potřebují nejvíce.

Daňové zvýhodnění

Dárci, kteří přispějí finančním darem, mohou uplatnit daňové zvýhodnění. Více se dozvíte zde.

Kontakt

Jana Válková

 

na začátek