Podpořte naši činnost a darujte dětem - SOS dětské vesničky Klub patronů

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCOVSTVÍ

Cílem SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK je dlouhodobě pomáhat ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny.

Komu a jak pomáháme

Každé dítě má právo vyrůstat v milující rodině, bez strachu a v bezpečí. V České republice jsou přitom desetitisíce týraných, zneužívaných či zanedbávaných dětí. Podpořte nás v našem úsilí pomáhat dětem prožít kus šťastného dětství.

Existuje několik způsobů, jak můžete pomoci

Pravidelná měsíční pomoc je extrémně důležitá a pomáhá zajistit plynulou pomoc ohroženým dětem a dětem v krizové situaci.

Libovolnou částku můžete zaslat na sbírkové konto 211 757 409 / 0300.

[Existující a adresně oslovení dárci přispívají také na konto 120 777 711 / 0300.]

Darujte snadno a rychle zde 

Velmi si vážíme zájmu a podpory našich individuálních dárců, bez nichž bychom nemohli dále udržovat a rozvíjet naši činnost, která je ze 75 % financována z příspěvků soukromých dárců. Soukromí dárci jsou zárukou naší finanční stability a schopnosti poskytovat nepřerušovanou pomoc dětem, které ji potřebují nejvíce.

Daňové zvýhodnění

Dárci, kteří přispějí finančním darem, mohou uplatnit daňové zvýhodnění. Více se dozvíte zde.

Kontakt

Jana Válková

Klub patronů

na začátek