Služby poskytované pěstounům - SOS dětské vesničky

Služby poskytované pěstounům

Jako pověřená osoba dle zák. 359/1999 Sb. mohou SOS dětské vesničky s pěstouny uzavírat Dohodu o výkonu pěstounské péče v souladu s výše uvedeným zákonem. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, který dohlíží na naplňování dohody a zajištění individuálního přístupu.

V rámci podpory a vzdělávání nabízíme pěstounským rodinám v SOS dětských vesničkách tyto služby:

  • odborné vzdělávání (po dobu vzdělávání můžeme zajistit hlídání dětí)
  • pomoc při zajištění péče o svěřené děti (krátkodobá i dlouhodobá)
  • psychologickou a další odbornou podporu
  • základní sociální poradenství
  • pomoc se zajištěním kontaktu s původní rodinou dítěte (poskytujeme i zázemí pro asistovaný kontakt)
  • možnost vstupu dětí opouštějících náhradní rodinnou péči do našich programů následné péče.

Kontakt

Služby pěstounům poskytujeme prostřednictvím našich SOS dětských vesniček stojících v Karlových Varech, ve Chvalčově a v Brně.


 

na začátek