Je to závislost? - SOS dětské vesničky
  • Zveřejněno: 17.8.2015
  • Rubrika: Poradna

Mnozí naši blízcí se točí v kole závislosti a zatím si tuto skutečnost neuvědomují, nebo nepřiznávají. Přinášíme Vám jednoduchý způsob, jak závislost u Vašich blízkých odhalit.

Je to závislost?

PhDr. Pavla Volfová

V západní společnosti je na denním pořádku setkání se s drogami, látkami způsobujícími závislost. Běžný člověk, tedy většina společnosti nějakou či nějaké drogy konzumuje. To však samozřejmě neznamená, že je většina společnosti závislá. Na druhou stranu je mnoho těch, kteří se točí v kole závislosti a zatím si tuto skutečnost neuvědomují, nebo nepřiznávají. Můžeme se také setkat s nějakou formou spoluzávislosti.

Co je to droga?

Droga je alkohol, nikotin, kofein, marihuana, pervitin, kokain, heroin, extáze, rozpouštědla, atd. Některé drogy jsou společensky tolerované - např. alkohol, jiné jsou netolerované, ilegální, např. marihuana. Nejspíš jen pouhým výčtem rozumíme, co je droga. Nicméně pokusme se termín jasně vymezit.

Droga přírodní či syntetická látka, která v době působení v organismu ovlivňuje kvalitu vědomí, vnímání, prožívání, myšlení a chování, způsobuje změny ve fyziologických funkcích. Po odeznění působení látky dochází k úplnému návratu k normálu, pokud nedojde ke komplikacím či trvalému poškození tkání či psychiky. Většina těchto látek způsobuje
rozvoj závislosti tělesné, nebo psychické, a to rozličnou rychlostí a intenzitou. Přeneseně se
drogou může stát i nějaká činnost (hazardní hry, práce), nebo osoba.

Rizikové užívání - škodlivé užívání - závislost

Pro rozlišení, zda drogu člověk konzumuje v přiměřené, nepoškozující míře, nebo zda se již posunuje po spirále dolů k závislosti, nejlépe pomůže konzultace s odborníkem na závislosti – psycholog či psychiatr pracující se závislými, nebo adiktolog.

V prvním kroku můžete také využít jednoduchých nástrojů – dotazníků, kde pomocí jasně formulovaných otázek a za předpokladu pravdivých a otevřených odpovědí můžete dospět k odpovědi nebo k nasměřování, co podniknout dál. Pokud své odpovědi zkreslíte, budete lhát sami sobě, nemůžete se dozvědět, jak na tom doopravdy jste.

Rozšířené jsou nástroje pro hodnocení problémů s alkoholem. Jsou to screeningové dotazníky citlivé na detekci závislosti na alkoholu. Tyto osvědčené nástroje zde uvádíme. Pokud se vaše pochybnosti točí kolem jiné návykové látky, lze orientačně tyto nástroje přeformulovat pro vaše potřeby, nebo vyhledat podobné dotazníky vypracované pro váš okruh potíží.

Jedním z velmi dobrých dotazníků je dotazník Světové zdravotnické organizace AUDIT. Jde o velmi přesný diagnostický nástroj stojící na začátku zjišťování, zda má člověk problém se závislostí či škodlivým užíváním. Obsahuje 10 otázek s možností volby odpovědi z více nabízených možností. Pokud se budete chtít pustit tímto směrem, dotazník je volně dostupný na internetu včetně vyhodnocení.

Pro rychlou orientaci může posloužit i 4-otázkový screeningový nástroj CAGE, nebo TACE.

Prvním krokem k zvládnutí závislostí je jejich uvědomění. Odpovězte na jednoduché otázky a zjistěte, jak na tom se závislostí jste.

Stáhnout screeningový test

na začátek