Dohoda o výkonu pěstounské péče - SOS dětské vesničky

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

SOS dětské vesničky jako pověřená osoba dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, uzavírají s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče v souladu s výše uvedeným zákonem, jež typem odpovídají veřejnoprávní smlouvě.

Dohoda je základem pro to, aby pro každé dítě (rodinu) vznikl ve spolupráci naší organizace a pěstounské rodiny unikátní způsob zajištění podpory a potřebných služeb, který zohledňuje individuálně jedinečnost každého dítěte a stejně tak i potřeby každé pěstounské rodiny.

Vzor dohody o výkonu pěstounské péče pro osoby pečující zde.

na začátek