SOS vesničky ve světě - SOS dětské vesničky

SOS dětské vesničky ve světě

První SOS dětskou vesničku založil v roce 1949 Rakušan Hermann Gmeiner. Zavázal se pomáhat potřebným dětem, které ve 2. světové válce přišly o rodiče a bezpečný domov.

 
Za pomoci mnoha dárců a spolupracovníků postupně rozšiřoval Hermann Gmeiner svou myšlenku pomoci dětem do dalších zemí. Díky jejich úsilí dnes SOS dětské vesničky každoročně pomáhají dětem ve 135 zemích světa naplňovat jejich právo na lásku, domov a bezpečí.

Jednotlivá národní sdružení zastřešuje mezinárodní organizace SOS Children´s Villages International se sídlem v rakouském Innsbrucku. Kromě SOS dětských vesniček provozuje organizace také zařízení pro mládež na podporu vzdělávání a začleňování dospívajících mladých lidí z náhradní rodinné péče, centra sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, dětské školky, školy, centra lékařské pomoci a centra okamžité pomoci. Každoročně tak organizace pomůže dvěma milionům dětí z celého světa.

Ilustrační foto archiv SOS dětských vesniček

Mezinárodní organizace SOS Children’s Villages International má od roku 1995 zvláštní poradní status u Ekonomické a sociální rady OSN.

SOS dětské vesničky jsou členem mezinárodní organizace SOS Children’s Villages International od roku 1993.

Sanace biologické rodiny

Vedle náhradní rodinné péče rozvíjí SOS dětské vesničky i programy sanace biologické rodiny. Cílem je posílit vazby uvnitř biologické rodiny, která je sociálně či jinak znevýhodněna, a eliminovat tak hrozbu krize, která v nejhorším případě může vést až k umístění dětí do náhradní rodinné péče. SOS dětské vesničky těmto rodinám nabízejí různé formy podpory, aby se o sebe dokázaly opět samostatně postarat a především pečovat o své děti.

Vzdělání a odborná příprava

Rovnoprávný přístup dětí ke vzdělání a odborné přípravě jsou další důležitou oblastí činnosti SOS dětských vesniček. Předškolní péče, školní docházka a odborná průprava jsou klíčové pro budoucí úspěch dětí. S cílem zajistit, aby děti mohly realizovat svá základní práva včetně práva na vzdělání, zakládají SOS dětské vesničky mateřské školy, denní pečovatelská centra, školy a centra odborného výcviku. Většina z nich je umístěna mimo Evropu.

Prosazování dětských práv

Miliony dětí po celém světě, které ztratily své rodiče nebo jim ztráta rodičů hrozí, čelí hrozbě porušování jejich základních lidských práv. Často žijí v chudobě, jsou diskriminovány, hrozí jim zneužívání a vykořisťování.
SOS dětské vesničky pomáhají těmto dětem domoci se jejich práv, když usilují o řešení základních problémů, které dětem znemožňují spokojený život.

na začátek