Publikace - výroční zprávy, časopis Vesnička - SOS dětské vesničky

Publikace

Zde najdete ke stažení všechny aktuální publikace, které vydáváme pro naše dárce a příznivce, stejně jako pro odbornou veřejnost.

V časopisu Vesnička, který vydáváme čtvrtletně, najdete příběhy dětí a rodin v našich programech krizové, preventivní, pěstounské či následné péče, nahlédnete do SOS vesniček, seznámíte se s našimi spolupracovníky či zajímavý dárci a dozvíte se více o naší práci a o pomoci ohroženým dětem.

Komplexní přehled o činnosti SOS dětských vesniček v předchozích letech najdete v našich výročních zprávách. Výroční zprávy, kromě popisu našich programů a přehledu hlavních událostí v daném kalendářním roce, obsahují rovněž podrobné údaje o výsledcích hospodaření.

V rámci našich aktivit v oblasti náhradní rodinné péče, prevence násilí na dětech a hájení dětských práv vydáváme různé publikace, ve kterých se snaží přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, reagujeme na aktuální problémy a navrhujeme možná řešení. Při tvorbě těchto publikací spolupracujeme s odborníky z akademické sféry, neziskových organizací, státní a veřejné správy a v maximální možné míře se snažíme využívat i osobních zkušeností a názorů dětí a mladých lidí z našich programů.

 

 

na začátek