Pověření a registrace - SOS dětské vesničky

Pověření a registrace

SOS dětské vesničky poskytují svou pomoc na základě Rozhodnutí o udělení pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a Rozhodnutí o registraci sociálních služeb.

Výkon sociálně právní ochrany dětí

SOS SluníčkoSOS PřístavSOS KajutaSOS Kormidlo

SOS dětské vesničky poskytují své služby v programech SOS Sluníčko, SOS Přístav, SOS Kajuta a SOS Kormidlo na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, které bylo uděleno v tomto rozsahu:

 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, v rámci své poradenské činnosti
 • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
 • Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
 • Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
 • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Ke stažení: Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 11. 1. 2016 (dokument Adobe PDF)Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 11. 1. 2016 (809.3 KB)

Poskytování sociálních služeb

SOS KompasSOS Kotva

SOS dětské vesničky poskytují své služby v programech SOS Kompas a SOS Kotva na základě registrace poskytovatele sociálních služeb v tomto rozsahu:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SOS Kompas

Domy na půl cesty

SOS Kotva

Ke stažení: Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 1. 4. 2017.pdf

Chcete nám sdělit váš email a získat odkaz pro přehrání celého dokumentu Kde domov tvůj?

Ano, chci zadat email Ne, zavřít Pokračovat v přehrávání traileru
zavřítX

Kde domov tvůj

Podívejte se na každodenní příběhy ohrožených dětí a těch, kteří jim pomáhají!

Pro přehrání dokumentu Kde domov tvůj zadejte prosím svůj email.

na začátek