Pověření a registrace - SOS dětské vesničky

Pověření a registrace

SOS dětské vesničky poskytují svou pomoc na základě Rozhodnutí o udělení pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a Rozhodnutí o registraci sociálních služeb.

Výkon sociálně právní ochrany dětí

SOS SluníčkoSOS PřístavSOS KajutaSOS Kormidlo

SOS dětské vesničky poskytují své služby v programech SOS Sluníčko, SOS Přístav, SOS Kajuta a SOS Kormidlo na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, které bylo uděleno v tomto rozsahu:

 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, v rámci své poradenské činnosti
 • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
 • Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
 • Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
 • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Ke stažení: Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 27.6. 2017.pdf

Poskytování sociálních služeb

SOS KompasSOS Kotva

SOS dětské vesničky poskytují své služby v programech SOS Kompas a SOS Kotva na základě registrace poskytovatele sociálních služeb v tomto rozsahu:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SOS Kompas

Domy na půl cesty

SOS Kotva

Ke stažení: Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 1. 4. 2017.pdf

na začátek