Historie SOS dětských vesniček - SOS dětské vesničky

Historie SOS dětských vesniček

2016

 • díky rozšiřování služeb jsme v roce 2016 mohli pomoci 1272 ohroženým dětem, což je o 42 % více než v roce předchozím a patnáctkrát více než v roce 2012
 • rozšíření programu SOS Kompas v Prostějově, rozšíření kapacity SOS Kompasu v Praze a Karlových Varech

2015

 • rozšíření programu SOS Kompas do Prostějova, Zábřehu a Prahy
 • změna oficiálního názvu organizace ze Sdružení SOS dětských vesniček na SOS dětské vesničky, z.s.

2014

 • rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny ohrožené odebráním dětí SOS Kompas do Brna, Karlových Varů a Lipníka nad Bečvou
 • otevření prvního zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko v Praze
 • rozšíření kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko v Karlových Varech
 • otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SOS Kajuta v Bystřici pod Hostýnem
 • otevření domu na půl cesty SOS Kotva v Brně

2013

 • spuštění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny ohrožené odebráním dětí SOS Kompas v Přerově
 • otevření prvního zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko v Karlových Varech
 • zahájení podpory pěstounských rodin žijících mimo SOS dětské vesničky

2006

 • plně obsazeno všech 10 domků v SOS dětské vesničce Brno

2003

 • otevřena SOS dětská vesnička Brno
 • otevřena SOS Komunita mládeže v Brně pro dospívající z SOS dětské vesničky Chvalčov

19. 10. 2001

 • položení základního kamene pro dostavbu SOS dětské vesničky Brno

2000 - 2001

 • generální rekonstrukce SOS dětské vesničky Karlovy Vary

1998

 • SOS dětská vesnička ve Chvalčově částečně rekonstruována a plně obsazena novými rodinami

1997

 • fungují dva domy SOS dětské vesničky v Brně, zatím jako centrum pro školení nových maminek

1996

 • počátek výstavby SOS dětské vesničky v Brně, na podzim dokončeny první dva domy

1993

 • přijetí Sdružení za řádného člena mezinárodní organizace SOS Kinderdorf International se sídlem v Rakousku

1992

 • převzetí SOS dětské vesničky ve Chvalčově Sdružením

1991

 • převzetí SOS dětské vesničky v Karlových Varech Sdružením

1989

 • obnovení činnosti Sdružení SOS dětských vesniček

1976

 • činnost likvidační komise ukončena - státu odevzdáno:
 • SOS dětská vesnička v Karlových Varech v hodnotě 18,3 mil. Kčs
 • SOS dětská vesnička ve Chvalčově v hodnotě 17,1 mil. Kčs
 • rozestavěná SOS dětská vesnička v Brně (inženýrské sítě) v hodnotě 7 mil. Kčs
 • věcný majetek Sdružení v hodnotě 0.2 mil Kčs
 • úspory na darovaných vkladních knížkách, nepřevzatá dědictví apod. v hodnotě 0.3 mil. Kčs
 • prostředky z konta Sdružení ve výši 11 mil. Kč

1975

 • ustanovena likvidační komise k ukončení činnosti Sdružení

1974

 • SOS dětské vesničky převedeny do pravomoci státu

1973

 • SOS dětská vesnička ve Chvalčově zahájila činnost

1972

 • zahájena výstavba SOS dětské vesničky v Brně

1971

 • zahájena výstavba SOS dětské vesničky ve Chvalčově

1970

 • prvních 13 maminek vybraných pro SOS dětskou vesničku v Karlových Varech skládá po půlročním přípravném kurzu závěrečné zkoušky
 • pro SOS dětskou vesničku v Karlových Varech přihlášeno k umístění 118 dětí
 • SOS dětská vesnička v Karlových Varech zahájila činnost
 • položen základní kámen SOS dětské vesničky ve Chvalčově

1969

 • oficiálně schváleny stanovy Sdružení
 • zahájení výstavby SOS dětské vesničky Karlovy Vary
 • na kontě 777 již přes 28 mil. Kč ze sbírek a darů občanů

1968

 • ustanoven Kruh přátel SOS dětské vesničky
 • založen přípravný výbor Sdružení přátel SOS dětské vesničky
 • manželé Semerádovi z Prahy 4 věnují ve prospěch Sdružení 500 Kč a fakticky tak zakládají konto 777 SOS dětských vesniček

1967

 • na pozvání Čs. Pediatrické společnosti přijíždí do Československa zakladatel SOS dětských vesniček v Rakousku, pan Hermann Gmeiner

1960 - 1967

 • Historie SOS dětských vesniček sahá do šedesátých let minulého století, kdy někteří dětští lékaři a psychologové v čele se Zdeňkem Matějčkem, Josefem Langmeierem a Jiřím Dunovským začali upozorňovat na nedostatky ústavní péče o děti bez rodiny a problém emocionální deprivace takto vyrůstajících dětí. Inspiraci pro hledání alternativního způsobu péče viděli v SOS dětských vesničkách rozvíjejících se v sousedním Rakousku a dalších zemích západní Evropy.

 

na začátek