SOS Sluníčko - SOS dětské vesničky

SOS Sluníčko

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP)

Vrátíme sluníčko do života dětí

Po každé bouři vysvitne sluníčko. Pokud se dítě ocitne v krizové situaci, je velice důležité, aby pomoc přišla co nejdříve. Vyplouváme na pomoc, aby se děti mohly zase smát.
 

SOS Sluníčko je zařízením s nepřetržitým provozem pro děti v krizové situaci, které vyžadují okamžitou pomoc.

V SOS Sluníčku pomáháme rodinám, které se vzhledem k tíživé životní situaci nemohou na přechodnou dobu o dítě postarat, a také dětem zanedbávaným, zneužívaným nebo týraným. Pobyt dítěte v zařízení umožní dítěti neztratit kontakt s rodinou a svým přirozeným sociokulturním prostředím, aniž by muselo být umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Poskytujeme ochranu a pomoc dítěti, které:

  • se ocitlo bez jakékoliv péče
  • je ohroženo na zdraví či životě
  • se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku
  • je tělesně či duševně týrané nebo zneužívané
  • se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva (např. z důvodu nepřiměřené péče rodičů, z důvodu nalezení bezprizorního dítěte na ulici, z důvodu náhlé hospitalizace či úmrtí rodičů dítěte, za předpokladu, že momentálně není znám nikdo z rodiny či blízkých, kdo by se o dítě postaral; případně může být dítě přijato na základě vlastní žádosti).

V SOS Sluníčku se snažíme vytvořit dětem podmínky blížící se prostředí rodiny. Je umístěno v rodinném domě, který svou vnitřní dispozicí vyhovuje potřebám větší rodiny.

Dětem v SOS Sluníčku poskytujeme čtyřiadvacetihodinovou péči vychovatelek (tet), zajišťujeme ale i odbornou péči sociální pracovnice, psychologa a dalších odborníků podle aktuální potřeby. V době svého pobytu v zařízení děti řádně navštěvují školská i předškolní zařízení a volnočasové aktivity.

na začátek