SOS Kotva - SOS dětské vesničky

SOS KOTVA

DŮM NA PŮL CESTY

JISTOTA NA STARTU DO ŽIVOTA

Mladým dospělým lidem usnadňujeme v bouři nejistot jejich start do vlastního samostatného života. Pomáháme jim správně zakotvit a vyplout správným směrem.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ

 

Naším cílem v SOS Kotva je usnadnit mladým lidem z pěstounských rodin či dětských domovů vykročení do samostatného života. Kromě ubytování zde mladí lidé naleznou také aktivní a všestrannou podporu při přebírání plné zodpovědnosti za svůj život. 

chceš být samostatný, nezávislý a pevně ukotvený v životě? je ti 18 - 26 let, učíš se, studuješ nebo pracuješ?

Dům na půl cesty SOS Kotva poskytuje zázemí a podporu mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří nemohou vyrůstat ve své biologické rodině a odešli z pěstounské rodiny či z dětského domova. V SOS Kotva se snažíme zvýšit samostatnost těchto mladých lidí a maximalizovat jejich šanci na integraci do sociálního a ekonomického života.


V SOS Kotva pomáháme mladým lidem:

  • získat a udržet si práci nebo dosáhnout vyššího stupně vzdělání
  • najít a zajistit si vlastní bydlení
  • komunikovat s úřady a prosazovat svá práva
  • naučit se správně hospodařit s penězi vydělanými na brigádě či v zaměstnání
  • řešit komplikace v mezilidských vztazích


V SOS Kotva usilujeme, aby byli mladí lidé schopni vést samostatný a odpovědný život. Naším mottem je: „Neudělám to za tebe. Naučím tě však, jak to můžeš udělat ty sám.”

na začátek