SOS Kajuta - SOS dětské vesničky

SOS KAJUTA

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Bezpečné místo v oceánu života

Ohrožené děti potřebují místo, kde jim někdo poradí nebo pomůže rozmotat zauzlenou situaci. Je potřeba ukázat správný směr, aby plavba životem dostala jasný cíl. 


V SOS Kajutě nabízíme bezplatně a anonymně programy pro všechny příchozí děti ohrožené jakoukoliv formou negativních vlivů vnějšího prostředí i rodiny. Naším cílem je vyvést děti z rizikového prostředí formou vzdělávání, zvyšování jejich sociálních dovedností a smysluplným využitím volného času. Jednou z priorit je motivace k dosahování lepších školních výsledků a předcházení sociálnímu vyloučení dětí.

Komu je SOS Kajuta určena

Nízkoprahové centrum SOS Kajuta je určeno zejména ohroženým dětem ve věku od 6 do 18 let, kterým nabízí programy rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností a využívání volného času. Pracujeme s dětmi z nejrůznějších etnických i sociálních skupin, kde rodiče v důsledku kombinace různých rizikových faktorů (např. nízkého vzdělání, nezaměstnanosti, života v sociálně znevýhodněném prostředí, násilí, drog či dlouhodobé nemoci) zanedbávají svoje děti.

V SOS Kajutě poskytujeme veškeré své služby dětem zdarma a anonymně.

Co je naším cílem

Cílem programů SOS Kajuty je vyvést děti z rizikového prostředí ulice a odvrátit je od setkání s osobami, od kterých by mohly převzít nežádoucí návyky a postoje (požívání alkoholu a omamných látek, páchání trestné činnosti, xenofobní a rasistické názory, záškoláctví apod.). Předpokladem k tomu je poutavá nabídka smysluplného využití volného času.

Co děti v SOS Kajutě dělají

V SOS Kajutě mají děti možnost zahrát si kulečník, stolní fotbal či deskové a stolní hry. Největší zájem je zejména o stolní fotbal, ve kterém se uskutečnilo již několik turnajů o drobné ceny, které si děti samy přinesly. Děti v SOS Kajutě také rádi vymalovávají omalovánky, kreslí či vytvářejí různé výrobky z papíru. Ke hrám i vzdělávání zde mají k dispozici i několik počítačů s připojením k internetu.

Soustředíme se na školní přípravu

Vzhledem k tomu, z jakého prostředí děti do SOS Kajuty přicházejí, mají často potíže ve škole, zejména pak se čtením, psaním i počítáním, a proto se této oblasti věnujeme nejvíce. Dětem pomáháme s přípravou úkolů do školy a poskytujeme doučování.

Pomáháme s osobními problémy

Děti mají také možnost využít individuální schůzky s pracovníkem SOS Kajuty, při níž se mohou svěřit se svými problémy a poradit se. Děti se během takových neformálních rozhovorů svěřují s nejrůznějšími problémy, na které se v rámci svých možností snažíme reagovat a najít řešení. 

KONTAKT

  • Vedoucí SOS Kajuty: Radim Kejík 
  • Tel: 775 720 285 
  • Email: radim.kejik@sos-vesnicky.cz
  • Adresa: Sokolská 207, Bystřice pod Hostýnem

 

na začátek