Vzdělávací akce - SOS dětské vesničky

VZDĚLÁVACÍ AKCE

PRO OSOBY PEČUJÍCÍ, OSOBY V EVIDENCI

SOS dětská vesnička Brno – Medlánky pořádá v 1. pol. r. 2018 v souladu s ustanovením § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, následující vzdělávací kurzy pro pěstouny.

Pojďte se dozvědět zajímavé informace o tématech, která se Vás dotýkají, sdílet svoje zkušenosti a zároveň splnit povinné vzdělávání.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Jak se stát finančně stabilním člověkem? Kurz na téma finanční gramotnosti a odpovědnosti podá ucelené informace o tom, co je třeba udělat a co raději nedělat, když chce být člověk finančně stabilní. Cílem kurzu je pomoci lidem dělat správná finanční rozhodnutí a být si jistý sám sebou.

Kurz je určen pro: pěstouny, rodiče, děti svěřené i vlastní, mladé dospělé

Kurzem Vás provede:

Ing. Zuzana Hlávková EFA – investiční specialista, wealth protection, K2 Finance

Pavel Mudra EFA – finanční koučing, vedení firmy, investice a svěřenecké fondy, K2 Finance

Termín konání: 10. 2. 2018 (sobota)  od 9 do 16 hodin (8 hodin vzdělávání)

Hlídání dětí: Součástí kurzu je pro děti od 12 ti let připraven program na stejné téma. Pro mladší děti je zajištěno hlídání rodinnými asistentkami SOS DV Brno. Předávání dětí na program je od 8:40 do 9:00 hodin.               

Místo: areál SOS DV Brno, Borůvková 11 (administrativní budova – klubovna)

Cena: 100 Kč/hod pro pěstouny, kteří s námi nemají uzavřenou dohodu

PĚSTOUN V SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČR

Náplň vzdělávání:

  1. Účast na zdravotním a sociálním pojištění
  2. Dávky pojistného a nepojistného systému v rámci pěstounské péče
  3. Možnosti a rizika související s ukončením pěstounství - z pohledu pěstouna i dítěte
  4. Aktuální změny právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2018

Kurzem Vás provede:

Bc. Taťána Sojková, vedoucí odboru sociálních věcí a prevence v Kuřimi,

Termín konání: 10. 3. 2018 (sobota)  od 9 do 16 hodin (8 hodin vzdělávání)

Místo: areál SOS DV Brno, Borůvková 11 (administrativní budova – klubovna)

Cena: 200 Kč/hod pro pěstouny, kteří s námi nemají uzavřenou dohodu

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY U PŘIJATÉHO DÍTĚTE

  1. Poruchy chování dětí, lhaní, krádeže, agresivita dětí.
  2. Adolescence, dospívání, podpora dítěte při změně kolektivu.

Kurzem Vás provedou. Mgr. Gabriela Vykypělová a Mgr. Milan Tělupil – psychologové dlouhodobě spolupracující s SOS DV.

Termín konání: 2. 6. 2018 (sobota)  od 9 do 16 hodin (8 hodin vzdělávání)

Místo: areál SOS DV Brno, Borůvková 11 (administrativní budova – klubovna)

Cena: 200 Kč/hod pro pěstouny, kteří s námi nemají uzavřenou dohodu

Tyto vzdělávací akce jsou doplněním v 1. pololetí roku 2018, další mohou následovat.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Během všech vzdělávacích akcí Vám rádi poskytneme hlídání pro Vaše děti. Do přihlášky prosím, tento požadavek uvádějte. Předávání dětí na program je od 8:40 do 9:00 hodin v domě č. 9, který najdete vpravo, jako první.

K dispozici bude drobné občerstvení, voda, káva, čaj, příp. studijní materiál.

Přihlašujte se prostřednictvím e-mailu: lenka.krutinova@sos-vesnicky.cz

Vždy přihlašujte i děti, které přijdou na kurz nebo budou hlídány.

Více informací Vám poskytne:

Mgr. LENKA KRUTINOVÁ, Tel.: 775 720 286

O kurzu finanční gramotnost:

Mgr. MILAN SMUTNÝ, Tel. 773 991 436

Jak se k nám dostanete?

Z Hlavního nádraží tramvají č. 1, zastávka Kořískova, sejdete k Bille, obejdete ji, za restaurací Stronghold se dáte doprava podél parčíku a záhy na Vás vykoukne areál SOS DV. Vzdělávací místnost se nachází v domě č. 11, který najdete vlevo, jako první má prosklené dveře.

 

Autobusem č. 71 a 41, zastávka Medlánky, škola, projdete podél školy ZŠ Hudcova dolů a areál se nachází po Vaší pravé ruce.

 

K dispozici jsou parkovací místa před areálem, popř. nad areálem vedle školky.

 

 

 

na začátek