Vzdělávací akce - SOS dětské vesničky

VZDĚLÁVACÍ AKCE

PRO OSOBY PEČUJÍCÍ A OSOBY V EVIDENCI

 

SOS dětská vesnička Brno – Medlánky pořádá v roce 2017 v souladu s ustanovením § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, následující vzdělávací kurzy pro pěstouny. 

Přijďte se dozvědět zajímavé informace o tématech, která se Vás dotýkají, sdílet svoje zkušenosti a zároveň splnit povinné vzdělávání.

 

Přehled plánovaných akcí

Formální a neformální vzdělávání: řešení školních problémů dětí v pěstounské péči

Jak a s kým řešit problémy ve škole u dětí v pěstounské péči. Můžete se dovědět o mnoha situacích a způsobech řešení, ptát se ty,  s nimiž se setkáváte.

Kurzem Vás provede: Mgr. Margita Rácová, Vzdělávání PRO-SPECT 

Termín konání: 11.2.2017 (sobota)  od 9 do 16 hodin ( 8 hodin vzdělávání)

Místo: areál SOS DV Brno, Borůvková 11 (administrativní budova – klubovna)

Cena: 200 Kč/hod pro pěstouny, kteří s námi nemají uzavřenou dohodu

 

Nezapomínat sám na sebe: prevence syndromu vyhoření

Když dlouhodobě dochází k nerovnováze mezi  očekáváním spojeným s nadšením a realitou, mezi ideály a skutečností, může dojít k syndromu vyhoření (zjednodušeně řečeno k psychickému vyčerpání). Pěstouni jsou ohroženou skupinou. Často se stává, že nemají dostatek času na svou vlastní regeneraci, zájmy a koníčky, že nemají dostatek podpory od okolí a to při často náročné mnoholeté zátěži spojené s péčí o děti. Kurz seznámí účastníky s hlavními faktory vedoucími k syndromu vyhoření a s jeho nejčastějšími projevy. Hlavní náplní kurzu bude nabídnutí a sdílení inspirací, jak pečovat o sebe sama, jak syndromu vyhoření předcházet a jak z něho ven.

Programem Vás provede: PhDr. Jitka Barešová

Termín konání: 18.3.2017 (sobota) od 9 do 16 hodin (celkem 8 hodin vzdělávání)

Místo: areál SOS DV Brno, Borůvková 11 (administrativní budova - klubovna)

Cena: 200 Kč/hod pro pěstouny, kteří s námi nemají uzavřenou dohodu

 

Zpracování životního příběhu dítěte. Jak s dítětem mluvit o jeho rodičích

Dané téma může pomoci při orientaci i motivaci dětí a pěstounů zpracovat téma biologických rodičů.

Kurzem Vás provedou. Mgr. Gabriela Vykypělová a Mgr. Milan Tělupil

Termín konání:

8.4.2017 (sobota) od 9 do 16 hodin ( 8 hodin vzdělávání)

Místo: areál SOS DV Brno, Borůvková 11 (administrativní budova - klubovna)

Cena: 200 Kč/hod pro pěstouny, kteří s námi nemají uzavřenou dohodu

 

Děti a emoce

Emoce jsou přirozeností lidského bytí a prožívání, nemůžeme je mít nebo nemít, nebo si vybírat jen ty příjemné pocity. Emoce jsou nedílnou součástí mezilidské interakce, někdy jsme si jejich vlivu na naše jednání vědomi a jindy zase méně. Děti se postupně učí svým emocím porozumět a zacházet s nimi. Tento kurz si klade za cíl pomoci pěstounům více pochopit svět dětských emocí a nabídnout inspirace, jak zacházet s dětmi, které konkrétní emoci prožívají, jak například zacházet s jejich strachem, agresí a dalšími silnými emocemi.

Kurzem Vás provede:  PhDr. Jitka Barešová                                                     

Termín konání: 3.6.2017 (sobota) od 9 do 16 hodin (celkem 8 hodin vzdělávání)

Místo: areál SOS DV Brno, Borůvková 11  (administrativní budova - klubovna)

Cena: 200 Kč/hod pro pěstouny, kteří s námi nemají uzavřenou dohodu

 

Jak vést děti k odpovědnosti

Jak naučit děti překonávat překážky a čelit těžkostem v životě. Posilovat vědomí přirozených a logických důsledků chování. Jak se zdravě vyrovnávat s frustrací, a nepohodlím. Jak pomáhat hledat cestu k nalezení a realizaci životní cílů. 

Kurzem Vás provede:

 Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. - Mansio

 Termín konání: 21.10.2017 (sobota)  od 9 do 16 hodin ( 8 hodin vzdělávání)                     

 Místo: areál SOS DV Brno, Borůvková 11 (administrativní budova – klubovna)

Cena: 200 Kč/hod pro pěstouny, kteří s námi nemají uzavřenou dohodu

 

Proč děti zlobí

  • čtyři cíle nevhodného chování (upoutání pozornosti, boj o moc, pomsta a vyhýbání se neúspěchu);
  • identifikace cílů nevhodného chování dětí – co můžeme vidět za dětským vzdorem nebo apatií;
  • úrovně zvládání a reagování na nevhodného chování (intervenční strategie, preventivní strategie, strategie podpory vhodného chování).

Kurzem Vás provede:

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. - Mansio

Termín konání: 25.11.2017 (sobota) od 9 do 16 hodin (celkem 8 hodin vzdělávání)

Místo: areál SOS DV Brno, Borůvková 11 (administrativní budova - klubovna)

Cena: 200 Kč/hod pro pěstouny, kteří s námi nemají uzavřenou dohodu

 

Dospívání – období hledání identity dítěte a problematika výchovy

 Otázky výchovy v období dospívání, hledání společných řešení s mladistvým, komunikace a vše ostatní, co s tímto obdobím souvisí.

 Kurzem Vás provedou. Mgr. Gabriela Vykypělová a Mgr. Milan Tělupil

 Termín konání:

2.12.2017 (sobota) od 9 do 16 hodin ( 8 hodin vzdělávání)

 Místo: areál SOS DV Brno, Borůvková 11 (administrativní budova - klubovna)

Cena: 200 Kč/hod pro pěstouny, kteří s námi nemají uzavřenou dohodu

 

 ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Během všech vzdělávacích akcí Vám rádi poskytneme hlídání pro Vaše děti. Do přihlášky prosím, tento požadavek uvádějte.

K dispozici bude drobné občerstvení, voda, káva, čaj, příp. studijní materiál.

Přihlašujte se prostřednictvím e-mailu: blanka.klimesova@sos-vesnicky.cz

Více informací Vám poskytne:  Mgr. BLANKA KLIMEŠOVÁ, DiS., Tel.: 774 044 908

 

Jak se k nám dostanete?

Z Hlavního nádraží tramvají č. 1, zastávka Kořískova, sejdete k Bille, obejdete ji, za restaurací Stronghold se dáte doprava podél parčíku a záhy na Vás vykoukne areál SOS DV – vzdělávací místnost se nachází v domě č. 9, který najdete vpravo, jako první.

Autobusem č. 71 a 41, zastávka Medlánky, škola, projdete podél školy ZŠ Hudcova dolů a areál se nachází po Vaší pravé ruce.

K dispozici jsou parkovací místa před areálem, popř. nad areálem vedle školky.

 

na začátek