SOS dětská vesnička Medlánky - SOS dětské vesničky Klub patronů

SOS dětská vesnička Brno

Aktuality | Vzdělávání pro pěstouny

SOS dětská vesnička v Brně-Medlánkách je nejmladší vesničkou v České republice. Stavební práce byly zahájeny v létě 2002 a přibližně za rok bylo zkolaudováno deset rodinných domů spolu s administrativním zázemím vesničky. Na konci srpna 2003 jsme ve vesničce přivítali první rodinu a začal se formovat tým vesničky. Dnes je tým SOS dětské vesničky Brno tvořen ředitelkou programů SOS DV, asistentkou, vedoucími jednotlivých programů, sociálními pracovnicemi, sociálním pedagogem, pedagogy-průvodci, rodinnými asistentkami, hospodyní a správcem.

V areálu SOS dětské vesničky Brno se nachází deset rodinných domů, administrativní budova, dva bílé domy se zelenými a žlutými prvky, dětská hřiště, multifunkční sportovní hřiště a dva dřevěné altány. Devět rodinných domů pronajímáme pěstounským rodinám a jeden z domů má v nájmu Nadační fond Lepší vyhlídky, se kterým spolupracujeme a který svým mimoškolním vzděláváním pomáhá mladým lidem ve věku 18–26 let najít a realizovat uplatnění v osobním i profesním životě. V administrativní budově jsou kanceláře ředitelky programů SOS DV, asistentky, sociálních pracovnic a sociálního pedagoga, dále malá zasedací místnost a klubovna pro děti. Bílý dům se zelenými prvky funguje od ledna 2014 jako dům na půl cesty, v suterénu se nachází posilovna. V bílém domě se žlutými prvky jsou k dispozici školicí prostory určené pro přednášky a besedy pro děti, vzdělávání pěstounů, setkávání a supervize zaměstnanců, prezentace, meetingy atd. Dále je zde situována kontaktní místnost pro setkávání dětí s jejich biologickými rodinami. V horním patře budovy mají zázemí terénní sociální pracovnice a spolupracující externí psychologové. Dětská hřiště s pískovištěm, prolézačkami a kolotočem během dne využívají nejen maminky s dětmi, ale i školní družiny. Multifunkční hřiště využíváme pro nejrůznější sportovní aktivity, jako např. míčové hry, fotbal, futsal, badminton a mnohé další. Dřevěné altány slouží dětem i pěstounům jako příjemné posezení v období jarních a letních měsíců, jeden je umístěn v blízkosti ohniště a slouží jako prostor pro občerstvení u táboráku.

Pěstounům poskytujeme v SOS dětské vesničce pomoc a podporu ve formě odborného vzdělávání, zajištění psychologické a terapeutické péče, sociálního poradenství, odlehčovací péče a služeb sociálního pedagoga. Nabízíme také pomoc při zajištění kontaktu s původní rodinou dítěte a poskytujeme potřebné zázemí pro asistovaný kontakt. V programu SOS Přístav pomáháme nejen pěstounským rodinám, které žijí u nás ve vesničce a mají s námi uzavřenou nájemní smlouvu s dotovaným nájemným 5.000,- Kč, ale také pěstounským rodinám žijícím mimo vesničku.

Pro mladší děti pořádáme pravidelné týdenní aktivity (např. kurz angličtiny, výtvarný kroužek, PC kroužek, dramatický kroužek, sportovní kroužek apod.), podnikáme společně výlety, chodíme na exkurze, na výstavy i do kina a v létě jezdíme na tábor. Jelikož nezapomínáme na vzdělávání, organizujeme také přednášky a besedy na nejrůznější témata. Některé z našich akcí jsou určeny i pro veřejnost, například tradiční Vánoce ve vesničce nebo den otevřených dveří.

Pro dospívající je určen program SOS Kormidlo. V rámci tohoto programu máme v Brně-Židenicích k dispozici internátní zařízení pro klienty po skončení povinné školní docházky, zejména pro ty, kteří vyrůstali v pěstounské péči či v dětském domově. Klienti hradí měsíční poplatek ve výši 1.300,- Kč. Hlavním cílem pracovníků programu je podpora dospívajících a mladých dospělých v osobním rozvoji a procesu osamostatňování tak, aby byli schopni vést nezávislý život. Podpora klientů trvá zpravidla po dobu jejich středního vzdělávání. Každý klient má k dispozici klíčového pracovníka, s nímž aktivně spolupracuje na rozvoji vzdělávání, finanční gramotnosti, výběru vhodného zaměstnání, sociálních kompetencí atd.

Mladým dospělým poskytujeme zázemí domu na půl cesty v rámci programu SOS Kotva. Dům na půl cesty je sociální služba poskytující nepřetržité ubytování mladým dospělým ve věku 18–26 let, zpravidla pro ty, kteří vyrůstali v pěstounské rodině nebo v dětském domově. Klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích a k dispozici mají plně vybavenou kuchyň, společný obývací pokoj a sociální zařízení. Abychom tyto mladé lidi v těžkých začátcích samostatného života podpořili, poskytujeme jim ubytování za dotované nájemné ve výši 1.500,- Kč. Kromě ubytování klienti využívají také podpory klíčového pracovníka, se kterým aktivně spolupracují a který v případě potřeby zajišťuje pomoc při komunikaci se státní správou, s bankami, s vedením školy či se zaměstnavatelem. Cílem této služby je mladé lidi podpořit v začátcích jejich samostatného života.

Péči poskytujeme také ohroženým rodinám, a to v rámci programu SOS Kompas. V naší SOS dětské vesničce Brno se jedná o nejmladší program, který jsme zahájili v červnu roku 2014. V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytována preventivní péče rodinám, ve kterých hrozí odebrání dětí. Naše terénní sociální pracovnice prostřednictvím pravidelných návštěv usilují o zlepšení situace v jednotlivých rodinách, aby k odebrání nedošlo a děti mohly nadále vyrůstat ve své vlastní rodině. Pracovnice jsou rodině nápomocny nejen při komunikaci s úřady, bankami, exekutory či soudy, ale řeší také záležitosti týkající se školy, zdravotní péče, hygieny i běžného chodu domácnosti a péče o děti.

 

KONTAKT

MGR. MARCELA TROUBILOVÁ

  • Pozice: Ředitelka programů SOS DV
  • Mob: +420 724 334 332 
  • Tel: +420 541 213 016
  • Email: marcela.troubilova@sos-vesnicky.cz
  • Adresa: Borůvková 11, 621 00 Brno - Medlánky

Chcete podpořit brněnskou vesničku?

Zašlete dar na účet č. 211 757 409 / 0300 a použijte specifický symbol "111" (SOS DV Brno).

Klub patronů

na začátek