SOS dětská vesnička Karlovy Vary - SOS dětské vesničky

SOS dětská vesnička Karlovy Vary

Aktuality | Fotografie

Výstavba SOS dětské vesničky v Karlových Varech byla zahájena v roce 1969 a již rok nato přivítala SOS dětská vesnička první pěstounské rodiny. SOS dětská vesnička v Karlových Varech je tak nejstarší SOS dětskou vesničkou v České republice.

V letech 2000-2001 byla provedena částečná rekonstrukce domů ve vesničce. Z organizačních důvodů však v roce 2005 přešla SOS dětská vesnička v Karlových Varech do útlumového režimu a byla přeměněna na školící centrum mezinárodní asociace SOS Kinderdorf International, která celosvětově zastřešuje jednotlivé národní asociace SOS dětských vesniček. Svoji činnost obnovila karlovarská SOS dětská vesnička opět v lednu 2007 a do vesničky začaly postupně přicházet nové pěstounské rodiny.

Celkem je ve vesničce k dispozici 12 rodinných domů pro pěstouny. Protože všechny rodinné domy nejsou pěstounskými rodinami obsazeny, pronajímáme dva Dětskému domovu Ostrov a Karlovy Vary a jeden Montessori MŠ Moudré hraní. Ve dvou domcích má zázemí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko a SOS Sluníčko II. Zbylé dva domy čekají na nové pěstouny a těšíme se, až se zaplní a do vesničky tak přibydou nové děti, které zde najdou svůj domov. Kromě 12 rodinných domů pro pěstouny máme v blízkém okolí další 2 domy s menšími byty. Jeden je určen pro pěstounky v důchodu a jeden dům je v Dalovicích.

Pomoc pěstounům

SOS dětská vesnička v Karlových Varech je nejstarší vesničkou v České republice. Pro pěstouny je u nás k dispozici několik domů, ve kterých mohou s dětmi bydlet. Péče o děti je velmi náročná, a proto vedle zázemí zajišťujeme sociální poradenství, psychologickou pomoc, zajišťujeme odborné vzdělávání, odlehčovací služby aj. Důležitou součástí práce je podpora pěstounů při kontaktech s původní rodinou dítěte. Výše jmenované činnosti poskytujeme v programu SOS Přístav jak pěstounům žijícím ve vesničce, tak pěstounským rodinám žijícím mimo vesničku.

Pomoc ohroženým dětem

V červnu roku 2013 jsme v karlovarské vesničce otevřeli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) SOS Sluníčko, v srpnu roku 2014 bylo otevřeno SOS Sluníčko II. Je to jediné zařízení tohoto druhu v Karlovarském kraji. V SOS Sluníčko pomáháme dětem, o které se rodiče vzhledem k tíživé životní situaci nemohou na přechodnou dobu postarat, a také dětem zanedbávaným, zneužívaným nebo týraným. Cílem zařízení je ve spolupráci s rodinou dítěte a odborníky umožnit v co nejkratší době návrat dítěte do původního prostředí, které je pro něj zdravé a bezpečné. Kapacita zařízení je 8 dětí na jeden domeček, celkem tedy činí kapacita 16 míst.

Pomoc ohroženým rodinám

Od dubna roku 2014 poskytujeme také péči rodinám a to v rámci programu SOS Kompas. Jedná se o preventivní program sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Do rodin ohrožených odebráním dítěte  pravidelně dochází terénní sociální pracovnice a pomáhá všem jejím členům fungovat tak, aby k odebrání dětí nemuselo dojít a děti mohly dále vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. Pracovnice jsou rodině nápomocny nejen při jednání s úřady, exekutory či soudy, ale řeší také záležitosti týkající se výchovy dětí včetně školní docházky, běžného chodu domácnosti, péče o děti aj. 

KONTAKT

MGR. DAGMAR ROUČKOVÁ

  • Pozice: Regionální ředitelka pro Karlovarský kraj
  • Mob: +420 778 068 537 
  • Email: dagmar.rouckova@sos-vesnicky.cz
  • Adresa: Svatošská 279, 360 07 Karlovy Vary - Doubí

BC. IVETA WÁGNEROVÁ

  • Pozice: Sociální pracovnice SOS Přístav Karlovy Vary
  • Mob: +420 775 726 133
  • Email: iveta.wagnerova@sos-vesnicky.cz
  • Adresa: Svatošská 279, 360 07 Karlovy Vary - Doubí

Chcete podpořit vesničku Karlovy Vary?

Zašlete dar na účet č. 211 757 409 / 0300 a použijte specifický symbol "222" (SOS DV Karlovy Vary).

Více informací o tom, jak nás můžete podpořit, najdete zde.

na začátek