SOS dětská vesnička Chvalčov - SOS dětské vesničky

SOS dětská vesnička Chvalčov

Aktuality | Fotografie | Historie

SOS dětská vesnička Chvalčov vznikla jako druhá SOS dětská vesnička v tehdejším Československu, když základní kámen k její výstavbě byl položen 4. 10. 1970 za přítomnosti prof. Jiřího Dunovského a prof. Zdeňka Matějčka (zakladatelů Sdružení přátel SOS dětských vesniček u nás) a manželky prezidenta republiky Ireny Svobodové.

Dětská vesnička Chvalčov

Ihned po svém zprovoznění, koncem roku 1973 byla SOS DV Chvalčov znárodněna státem a od té doby fungovala fakticky jako ubytovací kapacita pro pěstounské rodiny. V roce 1992 byla navrácena nově obnovenému Sdružení SOS dětských vesniček. Vyvíjet činnost dle principů mezinárodní organizace SOS Kinderdorf international tak mohla začít až téměř 20 let po svém vzniku.

V současnosti tak SOS dětská vesnička Chvalčov poskytuje servis pro 6 pěstounských rodin, které se starají celkem o 28 dětí. Zároveň nabízíme i pěstounům z okolí uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a následný servis pověřené osoby. Okolním městským úřadům zase nabízíme zajišťování odborného vzdělávání pěstounů, případně další služby vyplývající z novely zákona 359/1999 Sb. 

Tým pracovníků vesničky je tvořen ředitelem vesničky, pěstouny, pedagogy a psychologem, rodinnými asistentkami, asistentkou ředitele a správcem.

Tento tým pracovníků se stará o to, aby pěstounům a dětem žijícím v pěstounských rodinách byl poskytován co nejlepší servis. Pro děti jsou proto připraveny různé vzdělávací aktivity zaměřeny na komplexní rozvoj jejich osobností. Dětem nabízíme mimo jiné výtvarné, hudební a sportovní kroužky, z nichž mnohé jsou přístupné i jejich kamarádům z okolí. Děti se také pravidelně účastní lyžařskDětské hřiště Chvalčového výcviku, letních táborů a různých víkendových a dalších akcí, zaměřených na jejich rozvoj.

Pěstounům kromě již zmíněné podpory rozvoje dětí zajišťujeme komplexní servis pověřené osoby včetně vzdělávání, poradenství, respitní péče apod. Vzhledem k tomu, že tyto služby poskytujeme našim pěstounům již dlouhá léta (a to i před účinností novely zákona 359/1999 Sb.), máme v této oblasti podpory pěstounů bohaté zkušenosti.

Celý areál SOS DV Chvalčov je volně přístupný veřejnosti, včetně dětského hřiště. V loňském roce, kdy naše vesnička oslavila 40 let od svého otevření, jsme dokončili velkou rekonstrukci spočívající v zateplení všech rodinných domů a správní budovy, výměně oken a kotlů a dalších úpravách areálu.

V minulém roce jsme naše služby pro pěstouny rozšířili i o preventivní program zaměřený na podporu rodin, v nichž by péče o dítě mohla být z různých důvodů ohrožena. V Přerově jsme proto otevřeli kancelář SOS Kompas - Středisko sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, kde čtyři terénní sociální pracovnice pomáhají potřebným rodinám překlenout problémy tak, aby nemuselo dojít až k odebrání dítěte, ale rodina zvládla péči o dítě sama.

V roce 2014 jsme otevřeli SOS Kajutu - nízkoprahové zařízení pro děti v Bystřici pod Hostýnem zaměřené na aktivní a smysluplné trávení volného času dětí, které jiné formy trávení volného času nevyužívají.

Všechny tyto aktivity, které se vhodně doplňují v našem zaměření na podporu ohrožených dětí, hodláme i  nadále rozšiřovat.

 

KONTAKT

MGR. CYRIL MALIŇÁK

  • Pozice: Regionální ředitel pro Zlínský a Olomoucký kraj
  • Tel: +420 573 381 118
  • Email: cyril.malinak@sos-vesnicky.cz
  • Adresa: U vesničky 696, 768 72 Chvalčov
 

Chcete podpořit chvalčovskou vesničku?

Zašlete dar na účet č. 211 757 409 / 0300 a použijte specifický symbol "333" (SOS DV Chvalčov).

Více informací o tom, jak nás můžete podpořit, najdete zde.

na začátek