SOS Přístav - SOS dětské vesničky

SOS Přístav 

PODPORA PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Klid a pevná půda pod nohama

Každý potřebuje mít v životě jistotu, nějaké místo, zázemí, kde je bezpečí a sálá teplo rodinného krbu. Takovým místem je rodina, která dokáže tuto jistotu naplnit.

 

Dlouhodobě pomáháme ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí. V SOS dětských vesničkách i mimo ně proto poskytujeme zázemí, odbornou pomoc a širokou škálu služeb pro pěstounské rodiny s početnými sourozeneckými skupinami.

Poslání programu

Posláním programu SOS Přístav je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, život v náhradním rodinném prostředí, a to doprovázením a podporou osob pečujících a osob v evidenci.

Naše cíle

  • cílem je, aby děti vyrůstající v pěstounské péči žily v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí náhradní rodiny
  • ochrana práv a zájmů osob pečujících, osob v evidenci a dětí v jejich péči
  • podpora zachování vazeb dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Cílové skupiny

  • děti svěřené do pěstounské péče
  • osoby pečující a osoby v evidenci

Zásady při práci s cílovou skupinou

Zásady naší práce s cílovou skupinou jsou vysvětleny zde.

Jaké služby poskytujeme

Popis služeb poskytovaných pěstounským rodinám najdete zde.

Služby poskytované osobám pečujícím a osobám v evidenci najdete zde.

Kde jsou SOS dětské vesničky

V České republice provozujeme tři SOS dětské vesničky. Nejstarší z nich vznikla v roce 1969 v Karlových Varech – Doubí. V roce 1973 byla do provozu uvedena SOS dětská vesnička ve Chvalčově, malé obci pod vrchem Hostýn ve Zlínském kraji. V roce 2003 pak byla otevřena SOS dětská vesnička v Brně – Medlánkách.

Pěstounským rodinám v nich nabízíme uzavření nájemní smlouvy na rodinný dům s dotovaným nájemným (Karlovy Vary – 5.000 Kč měsíčně, Brno – 5.000 Kč měsíčně, Chvalčov – 4.500 Kč měsíčně). Domy jsou vhodné zejména pro pěstounské rodiny s většími sourozeneckými skupinami.

Jednotlivé vesničky poskytují služby i externím pěstounům žijícím v krajích, kde vesničky stojí, tedy v Karlovarském, Jihomoravském a Zlínském kraji. 

 

   

 

na začátek