SOS Přístav - SOS dětské vesničky

SOS Přístav 

PODPORA PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Klid a pevná půda pod nohama

Každý potřebuje mít v životě jistotu, nějaké místo, zázemí, kde je bezpečí a sálá teplo rodinného krbu. Takovým místem je rodina, která dokáže tuto jistotu naplnit.

 

Dlouhodobě pomáháme ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí. V SOS dětských vesničkách i mimo ně proto poskytujeme zázemí, odbornou pomoc a širokou škálu služeb pro pěstounské rodiny s početnými sourozeneckými skupinami.

Poslání:

Posláním SOS Přístav je podporovat osoby poskytující pěstounskou péči v péči o přijaté děti zejména:

 • v zajišťování bezpečí dětí a péči o ně,
 • v naplňování konkrétních individuální potřeby přijatého dítěte,
 • v podpoře vztahů dítěte k jeho rodině a dalším blízkým osobám,
 • ve vytváření bezpečných dlouhodobých vztahů s dětmi,
 • ve spolupráci s dalšími odborníky podporujícími dítě.

cíle:

Cílem SOS Přístav je podporovat osoby poskytující pěstounskou péči tak, aby jim svěřené děti:

 • vyrůstaly v lásce, bezpečí, důvěře, respektu a přijetí;
 • vytvářely smysluplné dlouhodobé vztahy jak se svojí původní rodinou, tak s rodinou pěstounskou;
 • se účastnily rozhodování o svých životech a dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká, zejména informace o své historii a důvodech, proč jsou umístěné v pěstounské péči;
 • rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby;
 • budovaly svou identitu;
 • byly připraveny na odchod z pěstounské péče ať již návratem ke svým rodičům nebo jiným osobám blízkým nebo osamostatněním v dospělosti.

Cílové skupiny:

Klientem SOS Přístav jsou:

 • Osoby poskytující pěstounskou péči jakožto smluvní strany dohody o výkonu pěstounské péče

Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • děti v pěstounské péči
 • další děti v rodině
 • další osoby blízké osobám poskytujícím pěstounskou péči
 • rodiče a další osoby blízké pro děti v pěstounské péči při zajištění bezpečného kontaktu dítěte s těmito osobami
 • děti, které se na SOS Přístav obrátí
 • osoby, které mají zájem poskytovat pěstounskou péči 

zásady při práci s cílovÝmi skupinami:

Zásady naší práce s cílovými skupinami jsou vysvětleny zde.

poskytované činnosti v rámci doprovázení pěstounských rodin v SOS Přístav:

Osobám poskytujícím pěstounskou péči nabízíme najdete zde

Služby poskytované osobám pečujícím a osobám v evidenci najdete zde.

Kde jsou SOS dětské vesničky

V České republice provozujeme tři SOS dětské vesničky. Nejstarší z nich vznikla v roce 1969 v Karlových Varech – Doubí. V roce 1973 byla do provozu uvedena SOS dětská vesnička ve Chvalčově, malé obci pod vrchem Hostýn ve Zlínském kraji. V roce 2003 pak byla otevřena SOS dětská vesnička v Brně – Medlánkách.

Pěstounským rodinám v nich nabízíme uzavření nájemní smlouvy na rodinný dům s dotovaným nájemným (Karlovy Vary – 5.000 Kč měsíčně, Brno – 5.000 Kč měsíčně, Chvalčov – 4.500 Kč měsíčně). Domy jsou vhodné zejména pro pěstounské rodiny s většími sourozeneckými skupinami.

Jednotlivé vesničky poskytují služby i externím pěstounům žijícím v krajích, kde vesničky stojí, tedy v Karlovarském, Jihomoravském a Zlínském kraji. 

 

   

 

na začátek