Grantové projekty na podporu ohrožených dětí - SOS dětské vesničky

Projekty

Hlavní náplní činnosti SOS dětských vesniček, z.s. je provozování SOS dětských vesniček a dalších zařízení a programů, v nichž je poskytována odborná péče a podpora opuštěným a ohroženým dětem, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve své vlastní rodině.

Tyto aktivity však řeší až důsledky selhání původní rodiny, které je výsledkem mnoha různých příčin. Proto SOS dětské vesničky realizují i další programy reagující na negativní faktory, které mohou ve svém důsledku významně přispět k ohrožení dítěte ztrátou rodičovské péče.

Zvláštní pozornost je také věnována ochraně dětských práv a situaci dětí, které odcházejí z různých formem náhradní péče do samostatného života.

Aktuálně realizované projekty:

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát města Karlovy Vary

Bystřice pod Hostýnem

Lipník nad Bečvou

Prostějov

Přerov

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

MPSV

Projekty realizované v minulosti:

Vzdělávání pro rozvoj náhradní rodinné péče

Zvyšování kvality náhradní rodinné péče

Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny

Odcházení z náhradní péče

Práva dětí v náhradní péči, od teorie k praxi: doporučení mladých lidí jako základ potřebných změn

Projekty za podpory sbírkového projektu Pomozte dětem!

na začátek