SOS Kompas Zábřeh - SOS dětské vesničky

preventivní péče

sos kompas zábřeh

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

NAVIGUJEME SPRÁVNÝM SMĚREM

Pomáháme ohroženým dětem a jejich rodinám překonat i tu nejvyšší vlnu a nasměrovat život tak, aby mohli zůstat spolu.

 

AKTUALITYFINANCOVÁNÍ | POVINNÉ INFORMACE

Ve středisku SOS Kompas poskytujeme preventivní péči terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte.

Cílem naší péče je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. S ohroženou rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.

Rodině poskytujeme tyto druhy pomoci:

  • pomoc při školní přípravě dítěte,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity v doprovodu rodičů
  • nácvik finanční gramotnosti dětí
  • podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti
  • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
  • pomoc při hledání zaměstnání, při řešení zadlužení či jiných ekonomických problémů, sestavení rodinného rozpočtu
  • pomoc při změně nevyhovujícího bydlení, při jednání na plynárnách, elektrárnách, s pronajímateli bytových jednotek
  • pomoc s ukončením užívání návykových látek. 

Terénní sociální pracovnice SOS Kompasu řeší s rodiči všechny důležité záležitosti, které pomohou stabilizovat situaci v rodině a umožní všem členům rodiny zůstat pohromadě a zachovat zdravé prostředí pro výchovu dětí.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí:   7:00 - 11:30, 12:00 - 17:00   terénní forma
Úterý:       7:00 - 11:30, 12:00 - 15:00   ambulantní forma
Středa:     7:00 - 11:30, 12:00 - 17:00   terénní forma
Čtvrtek:    7:00 - 11:30, 12:00 - 15:00   terénní forma
Pátek:       7:00 - 11:30, 12:00 - 13:30   terénní forma   

KONTAKT

Masarykovo nám. 47/9
789 01 Zábřeh

SoňA KOLÁŘOVÁ, Dis.

mgr. lucie leštinská

bc. Markéta fingerová

 

Logo OPZ barevné

Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

na začátek