SOS Kompas - SOS dětské vesničky

SOS Kompas

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Navigujeme správným směrem

Pomáháme ohroženým dětem a jejich rodinám překonat i tu nejvyšší vlnu a nasměrovat život tak, aby mohli zůstat spolu.

 

Ve středisku SOS Kompas poskytujeme preventivní péči terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte.

Cílem naší péče je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. S ohroženou rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.

SOS Kompas naleznete v následujících místech:

SOS Kompas Přerov, SOS Kompas Prostějov, SOS Kompas Zábřeh, SOS Kompas Praha, SOS Kompas Brno, SOS Kompas Karlovy Vary

Rodině poskytujeme tyto druhy pomoci:

  • pomoc při školní přípravě dítěte
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity v doprovodu rodičů
  • nácvik finanční gramotnosti dětí
  • podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti
  • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
  • pomoc při hledání zaměstnání, při řešení zadlužení či jiných ekonomických problémů, sestavení rodinného rozpočtu
  • pomoc při změně nevyhovujícího bydlení, při jednání na plynárnách, elektrárnách, s pronajímateli bytových jednotek
  • pomoc s ukončením užívání návykových látek. 

Terénní sociální pracovnice SOS Kompasu řeší s rodiči všechny důležité záležitosti, které pomohou stabilizovat situaci v rodině a umožní všem členům rodiny zůstat pohromadě a zachovat zdravé prostředí pro výchovu dětí.


 

na začátek