Podporujeme a pomáháme dětem - SOS dětské vesničky

Naše činnost

Foto © SOS dětské vesničky

Pomáháme ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny.


Rozvinuli jsme proto komplexní portfolio služeb sahající od prevence odebírání dětí z rodin v tíživé situaci přes krizovou okamžitou pomoc dětem v akutním ohrožení či podporu pěstounské péče až po asistenci dospívajícím dětem z pěstounské péče a dětských domovů při přechodu do samostatného života.

Prevence – programy SOS Kompas a SOS Kajuta

Foto © SOS dětské vesničkyV rámci programu SOS Kompas poskytujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte. Jedná se o zajištění preventivní péče rodinám s dětmi ve složité životní situaci, kterou sami nedokáží řešit. SOS Kajuta je nízkoprahové zařízení nabízející volnočasové aktivity dětem z rizikového prostředí.

Okamžitá pomoc – program SOS Sluníčko

Foto © SOS dětské vesničkyZařízení SOS Sluníčko slouží v nepřetržitém provozu dětem v krizové situaci, které vyžadují okamžitou pomoc. Jsou určena týraným, zneužívaným či zanedbávaným dětem, stejně jako dětem z rodin, které se o ně nemohou na přechodnou postarat.

Podpora pěstounské péče – program SOS Přístav

Foto © SOS dětské vesničkyV rámci programu SOS Přístav poskytujeme komplexní servis služeb pěstounským rodinám žijícím v našich SOS vesničkách i mimo ně. Jedná se o služby poradenské, psychologické, terapeutické, pedagogické, sociální i odlehčovací.

Následná péče – program SOS Kotva

V programu následné péče SOS Kotva připravujeme mladistvé z pěstounských rodin a dětských domovů na budoucí samostatný život.

na začátek