Daňové zvýhodnění - SOS dětské vesničky

Daňové zvýhodnění pro firemní dárce

Od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Daňová zvýhodnění se řídí zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 20 odst. 8 a § 34.

Pokud chcete poslat potvrzení o daru pro daňové účely, vyplňte prosím jeden z těchto formulářů: Firmy / Živnostníci, fyzické osoby

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Markéta Novotná

David Hromas

 

na začátek