Firemní partnerství, CSR, spolupráce - SOS dětské vesničky

Firemní partnerství

Děti potřebují dlouhodobou péči - věříme, že každé dítě má právo na láskyplný domov, být respektováno a chráněno po celou dobu svého dětství.

Abychom ohroženým dětem toto právo zajistili, potřebujeme dlouhodobou podporu našich PARTNERŮ. Podpora komerčního sektoru tvoří významnou část prostředků SOS dětských vesniček.

KOMU A JAK POMÁHÁME

Každé dítě má právo vyrůstat v milující rodině, bez strachu a v bezpečí. V České republice jsou přitom desetitisíce týraných, zneužívaných či zanedbávaných dětí. Podpořte nás v našem úsilí pomáhat dětem prožít kus šťastného dětství.

Jak nám můžete pomoci?

  • Přímé finanční dárcovství

Chcete-li věnovat finanční dar, napište nám prosím na email jana.pechova@sos-vesnicky.cz pro podrobnosti o bankovním spojení a informace o možnostech vystavení potvrzení o daru pro daňové účely či smlouvy o daru.

Zde si můžete stáhnout vzor darovací smlouvy: Darovací smlouva věcný dar (dokument Adobe PDF) Darovací smlouva - finanční dar

  • Sociální marketing - cause related marketing

Výše Vašeho daru může být stanovena podílem z prodeje Vašich výrobků nebo služeb

  • Věcný dar

Stále v našich domech a zařízeních něco opravujeme a také zařizujeme domy pro nastěhování nových pěstounských rodin. Pro informaci o tom, co konkrétně potřebujeme, kontaktujte prosím specialistku pro firemní dárce Janu Pěchovou (tel: 775 720 253, email: jana.pechova@sos-vesnicky.cz).

Zde si můžete stáhnout vzor darovací smlouvy: Darovací smlouva - věcný dar

  • Dary zaměstnanců 

Motivujte zaměstnance k individuálnímu nebo týmovému dárcovství, např. zřízením trvalého příkazu ze mzdy, pořádání sbírky atd.

  • Matching

Navyšte nebo dorovnejte finanční dary zaměstnanců nebo vašich zákazníků, např. zdvojnásobením vybrané částky.

  • Pořádání veřejné sbírky nebo aukce ve prospěch SOS dětských vesniček
  • Pořádání eventové akce ve prospěch SOS dětských vesniček
  • Využití produkčních a mediálních bonusů Vaší společnosti ve prospěch SOS     dětských vesniček

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ PRO FIREMNÍ DÁRCE

Od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Daňová zvýhodnění se řídí zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 20 odst. 8 a § 34.
Pokud chcete poslat potvrzení o daru pro daňové účely, vyplňte prosím jeden z těchto formulářů: Firmy / Živnostníci, fyzické osoby.

Pro více informací kontaktujte prosím našeho korporátního fundraisera:   

JANA ŠAGÁTOVÁ

DAVID HROMAS 

 

 

Rychlý a bezpečný dar (platební kartou nebo převodem):

na začátek