Aktuality - SOS dětské vesničky

Aktuality

27. 6. 2017

JAK JSME HOSPODAŘILI V ROCE 2016

Celkové výnosy SOS dětských vesniček činily 69,8 mil. Kč, což je o 2 % méně než v loňském roce. Celkové náklady  dosáhly v roce 2016 výše 62,4 mil. Kč. Oproti loňskému roku náklady vzrostly o pouhých 46 tis. Kč. I přes omezený růst nákladů se podařilo navýšit počet příjemců pomoci o 42 %, a to zejména díky navýšení kapacit efektivnějších preventivních programů s nižšími provozními náklady.  V roce 2016 jsme hospodařili s účetním ziskem 7,4 mil. Kč s cílem navýšit finanční rezervu, která je nutná pro zajištění plynulého chodu organizace a dlouhodobých kvalitních služeb ohroženým dětem.

Celý článek si přečtete zde

26. 6. 2017

SOS Kompas: Vrátí se děti k rodičům?

S rodinou Novákových jsme začali spolupracovat na žádost orgánu sociálně právní ochranyIlustrační foto archiv SOS dětských vesniček dětí, protože se dostala do těžké sociální i materiální situace  Rodiče s pěti dětmi ve věku 6 až 15 let, Alenou, Jitkou, Hankou,Terezkou a Martinem, bydleli v domku se dvěma místnostmi a kuchyní. Oba rodiče holdovali alkoholu, měli dluhy. Matka ani otec se nijak nezajímali o vzdělání dětí. Dětem chyběla i lékařská péče.

Přečtěte si celý příběh.

12. 6. 2017

Bez ústavů

Jde to někde „Bez ústavů!“?Konference Bez ústavů!

Zúčastnili mezinárodní konference „Bez ústavů! … Jsou situace, které zažijete jen v rodině“, kterou pořádal Nadační fond J&T. Na konferenci byly prezentovány výstupy z výzkumů porovnávajících vývoj dětí v různých formách péče, které potvrzují negativní dopady ústavní péče na všechny oblasti vývoje dítěte, zejména na schopnosti navazovat a udržovat mezilidské vztahy a vývoj řeči, ale i na fyzický růst (například menší obvod hlavy). Měli jsme také možnost seznámit se se systémy péče o ohrožené děti v Dánsku, Islandu, Norsku, Estonsku a Slovensku.

Přejeme si, abychom se konečně i my v České republice poučili jak z úspěchů tak z nezdarů ve snaze snížit počet dětí v ústavních zařízeních v jiných zemích. Uvítali bychom, kdyby ani u nás nebyly v ústavech nejmenší děti, protože právě v raném věku jsou dopady ústavní péče na děti nejzávažnější.

Více informací o konferenci je v tiskové zprávě Nadačního fondu J&T.

2. 6. 2017

Oslava dne dětí v Karlových Varech

PřijďDetsky_den_KV_pozvanka_DLte s námi oslavit den dětí! 10. června od 10 do 13 hod bude v karlovarské vesničce připraven bohatý program nejen pro děti! 

1. 6. 2017

Už čtyři roky pomáháme dětem v krizi

SOS Sluníčko Karlovy Vary

Před čtyřmi lety jsme otevřeli první SOS Sluníčko v Karlových Varech. Za dobu fungování SOS Sluníčka jsme zde pomohli 134 týraným, zanedbávaným či zneužívaným dětem. SOS Sluníčko je stále jediné zařízení tohoto typu v Karlovarském kraji...

na začátek