Aktuality - SOS dětské vesničky

Aktuality

27. 7. 2017

VÝLET DO KARLOVÝCH VARŮ

Děti z Bystřice pod Hostýnem a Přerova si vyrazily na výlet do Karlových Varů. Cestovaly Výlet SOS Kajutyvíce než 500 km vlakem!  V Olomouci potkaly na nástupišti známého herce Jana Přeučila, který jel stejným spojem z Moravy do Prahy. V Karlových Varech si užily příjemného pobytu v areálu SOS dětské vesničky i výletů do okolí. Poznaly hezký hrad v Bečově nad Teplou, či procházku po kolonádě s ochutnávkou místních lázeňských oplatek. 

Podívejte se na další fotografie z výletu ZDE.

12. 7. 2017

SOS Kompas: Johanka a Karolínka

„Tatínek je pryč. Ale to nevadí,“ zašeptala Ilustrační foto archiv SOS dětských vesničekKarolínka a přikryla čtyřletou Johanku, která se ze spánku zavrtěla. Třeba už se nevrátí. To by bylo asi dobře, protože křik a hádky trvaly už příliš dlouho. Maminka říkala, že se možná budou stěhovat z ubytovny pryč. Musí prý však ještě něco vyřídit. Karolínka objala jejich jedinou panenku a také usnula.

Přečtěte si celý příběh ZDE

27. 6. 2017

JAK JSME HOSPODAŘILI V ROCE 2016

Celkové výnosy SOS dětských vesniček činily 69,8 mil. Kč, což je o 2 % méně než v loňském roce. Celkové náklady  dosáhly v roce 2016 výše 62,4 mil. Kč. Oproti loňskému roku náklady vzrostly o pouhých 46 tis. Kč. I přes omezený růst nákladů se podařilo navýšit počet příjemců pomoci o 42 %, a to zejména díky navýšení kapacit efektivnějších preventivních programů s nižšími provozními náklady.  V roce 2016 jsme hospodařili s účetním ziskem 7,4 mil. Kč s cílem navýšit finanční rezervu, která je nutná pro zajištění plynulého chodu organizace a dlouhodobých kvalitních služeb ohroženým dětem.

Celý článek si přečtete zde

26. 6. 2017

SOS Kompas: Vrátí se děti k rodičům?

S rodinou Novákových jsme začali spolupracovat na žádost orgánu sociálně právní ochranyIlustrační foto archiv SOS dětských vesniček dětí, protože se dostala do těžké sociální i materiální situace  Rodiče s pěti dětmi ve věku 6 až 15 let, Alenou, Jitkou, Hankou,Terezkou a Martinem, bydleli v domku se dvěma místnostmi a kuchyní. Oba rodiče holdovali alkoholu, měli dluhy. Matka ani otec se nijak nezajímali o vzdělání dětí. Dětem chyběla i lékařská péče.

Přečtěte si celý příběh.

12. 6. 2017

Bez ústavů

Jde to někde „Bez ústavů!“?Konference Bez ústavů!

Zúčastnili mezinárodní konference „Bez ústavů! … Jsou situace, které zažijete jen v rodině“, kterou pořádal Nadační fond J&T. Na konferenci byly prezentovány výstupy z výzkumů porovnávajících vývoj dětí v různých formách péče, které potvrzují negativní dopady ústavní péče na všechny oblasti vývoje dítěte, zejména na schopnosti navazovat a udržovat mezilidské vztahy a vývoj řeči, ale i na fyzický růst (například menší obvod hlavy). Měli jsme také možnost seznámit se se systémy péče o ohrožené děti v Dánsku, Islandu, Norsku, Estonsku a Slovensku.

Přejeme si, abychom se konečně i my v České republice poučili jak z úspěchů tak z nezdarů ve snaze snížit počet dětí v ústavních zařízeních v jiných zemích. Uvítali bychom, kdyby ani u nás nebyly v ústavech nejmenší děti, protože právě v raném věku jsou dopady ústavní péče na děti nejzávažnější.

Více informací o konferenci je v tiskové zprávě Nadačního fondu J&T.

na začátek