Aktuality - SOS dětské vesničky

Aktuality

26. 11. 2015

Vánoční strom na Pražském hradě se rozsvítí již tuto neděli a pomůže stovkám ohrožených dětí

První dáma České republiky, paní Ivana Zemanová, na první adventní neděli 29. listopadu slavnostně rozsvítí vánoční strom na Pražském hradě. Zahájí tak již 18. ročník charitativní vánoční sbírky ve prospěch SOS dětských vesniček, jejíž výtěžek bude věnován na pomoc ohroženým dětem.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a zahájení sbírky proběhne 29. listopadu 2015 od 16.30 hod. na nám. U Svatého Jiří na Pražském hradě. Podobně jako v předešlých letech, i v letošním roce bude samotné rozsvícení doprovázeno hudebním programem, v němž kromě Hudby Hradní stráže vystoupí dětský pěvecký sbor Rolnička Praha pod vedením sbormistra Karla Virglera či zpěvačka Iva Marešová. Programem bude provázet moderátor Jakub Železný.

Více si přečtete zde.

18. 11. 2015

SOS dětské vesničky upozorňují na rostoucí počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v ČR

V České republice meziročně významně vzrostl počet nahlášených případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se v loňském roce zvýšil počet těchto případů o 12,5 % na 8 478, z toho počet zanedbávaných dětí stoupl dokonce o 17,6 %. SOS dětské vesničky na tyto údaje upozorňují u příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí (19. 11.) a Světového dne dětí (20. 11.) a aktivně se do osvěty zapojují preventivním projektem TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ.

„Z dostupných statistik, které vyjadřují počty zaznamenaných týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, vidíme významný nárůst dětí zanedbávaných,“ uvádí programová ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

Více si přečtete zde.

4. 11. 2015

Houslista Pavel Šporcl pořádá BACH MARATÓN a vyzývá k podpoře SOS dětských vesniček

Patron SOS dětských vesniček Pavel Šporcl. Foto © SupraphonPatron SOS dětských vesniček a populární houslista Pavel Šporcl se během svého podzimního koncertního turné rozhodl vybrat částku 100 000 Kč na podporu ohrožených dětí v programech SOS dětských vesniček. Na začátku prosince představí Pavel Šporcl unikátní hudební projekt BACH MARATÓN, v rámci kterého předvede během tří večerů v Praze a Brně kompletní houslové dílo Johanna Sebastiana Bacha. Při této příležitosti vyzývá všechny své příznivce k podpoře SOS dětských vesniček.

Více si přečtěte zde.

Podpořte osobní výzvu Pavla Šporcla

14. 10. 2015

SOS dětské vesničky míří v rámci prevence násilí na dětech do škol

SOS dětské vesničky ve spolupráci s organizací Ztracené dítě zahájily ve školách projekt TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ zaměřený na prevenci násilí na dětech. V jeho rámci proběhne během října a listopadu na vybraných základních školách v Praze celkem 50 seminářů, jejichž prostřednictvím bude osloveno téměř 1 200 dětí. Cílem projektu je upozornit děti i pedagogy na problematiku násilí páchaného na dětech a informovat je o tom, co mají v případě potřeby udělat a koho mohou oslovit...

Více si přečtěte zde.

6. 10. 2015

Našima očima: Peníze vs. zájem dítěte

Jindra Šalátová, programová ředitelka SOS dětských vesničekJindra Šalátová, Programová ředitelka SOS dětských vesniček

SOS Sluníčka, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která provozuje naše organizace, jsou částečně financována prostřednictvím státního příspěvku. Podle zákona č. 359/1999 Sb., O sociálně právní ochraně dětí, tento příspěvek náleží provozovateli za každý den, který dítě v zařízení stráví.

Toliko teorie. V praxi to znamená, že za každý den, který je dítě například u babičky na propustce, se provozovateli krátí tento státní příspěvek. Děti mají své rodiny, do našeho zařízení přišly, protože něco nefungovalo tak, jak by mělo, a naším cílem je děti do jejich rodin vrátit zpět...

Více si přečtěte zde.

na začátek