Aktuality - SOS dětské vesničky Klub patronů

Aktuality

25. 6. 2015

Program SOS Kompas v Brně za rok pomohl 65 dětem

SOS dětská vesnička v Brně pomohla za rok fungování programu SOS Kompas už 31 rodinám a 65 dětem. Program SOS Kompas je zaměřen na poskytování preventivní péče v terénu, a to v rodinách, které jsou ohroženy odebráním dětí. Terénní sociální pracovníci programu SOS Kompas pomáhají do těchto rodin navracet stabilitu tak, aby všichni členové rodiny mohli zůstat pohromadě a zachovalo se zdravé prostředí pro výchovu dětí.

Sociální vyloučení a chudoba jsou jedním z klíčových problémů české společnosti. Sociálně vyloučených lokalit i lidí, kteří v nich žijí, stále přibývá. SOS dětské vesničky proto v roce 2013 zahájily program SOS Kompas zaměřený na pomoc rodinám ohroženým odebráním dítěte, který se v červnu 2014 rozšířil i do Brna.

Pokračujte ve čtení zde...

19. 6. 2015

Nepál: Děvčátko osiřelé při zemětřesení našlo nový domov v SOS dětské vesničce

Dubnové zemětřesení v Nepálu za sebou nechalo tisíce mrtvých a raněných. Zanechalo po sobě také spoustu lidí, kteří přišli o své rodiny – mezi nimi i osiřelé děti.

25. dubna několik minut před polednem si desetiletá Lila* hrála s dalšími dětmi venku před domem, když udeřilo zemětřesení a její domov se v okamžiku sesunul k zemi i s jejími rodiči a dalšími šesti příbuznými uvnitř. Z trosek se podařilo zachránit jen dva živé, její matka ani otec ale mezi nimi nebyli.

SOS dětské vesničky v Nepálu obdržely zprávu o osiřelé Lile od jejích sousedů. Zatímco se o ni dočasně starala její teta, SOS dětské vesničky se spolu s úřady snažily najít žijící příbuzné, kteří by byli schopni se jí ujmout. To se bohužel nepodařilo, a tak byla po dvou týdnech malá Lila přijata do SOS dětské vesničky Sanothimi...

Pokračujte ve čtení zde...

17. 6. 2015

Hledáme SOS komunikátory

SOS dětské vesničky tváří v tvář veřejnosti

Hledáme SOS komunikátory, pracovníky, jejichž úkolem bude získávat nové pravidelné dárce, a to formou přímého oslovování potenciálních dárců na veřejných prostranstvích Prahy.

Práce SOS komunikátora je důvěryhodná – SOS dětské vesničky působí v ČR již 45 let, za tuto dobu jsme vybudovali tři skutečné dětské vesničky a rozhýbali řadu programů péče o ohrožené a zanedbávané děti.

Práce SOS komunikátora je smysluplná – Díky pravidelným měsíčním příspěvkům jsme schopni zajistit plynulou pomoc všude tam, kde ji děti potřebují.

Více o tom, co nabízíme a požadujeme, si přečtěte v inzerátu zde.

16. 6. 2015

Brněnské SOS dětské vesničce pomáhá podnikatelka roku

V květnu letošního roku se stala patronkou SOS dětské vesničky v Brně podnikatelka Taťána Nepustilová, která dvacet let úspěšně vede společnost TLC a nedávno získala ocenění Podnikatelka roku 2014. O svůj úspěch se ráda dělí a pomoc dětem je pro ni přirozenou součástí života.

„Děti jsou moje hlavní téma a obzvláště děti v SOS dětských vesničkách, které už v útlém věku přišly o vlastní rodinu, si zaslouží velkou pozornost,“ řekla o svém rozhodnutí Taťána Nepustilová. Propojení aktivní podnikatelky s brněnskou SOS dětskou vesničkou si klade za cíl seznámit širší veřejnost s aktivitami vesničky a celým spektrem jejích programů, které dnes už přesahují hranice samotného města Brna.

Pokračujte ve čtení zde...

15. 6. 2015

Zemřel spoluzakladatel SOS dětských vesniček v ČR prof. Jiří Dunovský

Profesor Jiří Dunovský (1930-2015)Sdružení SOS dětských vesniček s velkým zármutkem přijalo zprávu o úmrtí svého dlouholetého člena a někdejšího předsedy profesora Jiřího Dunovského a vyjadřuje nejhlubší soustrast jeho rodině.

Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. (16.4.1930 – 13.6.2015) patřil mezi zakladatele Sdružení přátel dětských vesniček a podílel se na vzniku prvních dvou SOS dětských vesniček v Karlových Varech a ve Chvalčově, které prosazovaly pěstounský model rodinné péče o ohrožené děti. Činnost Sdružení byla nuceně ukončena v polovině 70. let a již existující SOS dětské vesničky byly předány do rukou státu. V roce 1990 byla činnost Sdružení přátel dětských vesniček obnovena a prof. Dunovský se stal jeho předsedou.

„Prof. Dunovský byl klíčovou osobností při dvou začátcích našeho Sdružení, jak při jeho založení v šedesátých letech, tak při jeho obnově na počátku let devadesátých, a nesmazatelně se tak zapsal do srdcí a paměti svých tehdejších kolegů i jejich dnešních následníků,“ uvedl Petr Lužný, národní ředitel Sdružení SOS dětských vesniček.

Klub patronů

na začátek